Kundecases 2019-04-03T14:14:27+02:00

Cases

Gennem vores arbejde hjælper vi organisationer med at realisere strategier og velfærd. Vi tager udgangspunkt i kundens hverdag, og vi tror på, at den bedste læring sker gennem praktisering af ny viden og direkte kobling til virkeligheden. Sammen med vores kunder drømmer vi stort og ambitiøst om fremtiden, men arbejder konkret med små, håndgribelige skridt. Vi tænker stort, men starter småt.

Udgivet
2. september 2019Case · Holbæk Kommune

Case: Knabstrup sætter kurs

Gennem nye roller, samskabelse og aktionslæring blev der sat gang i handlekraften og lokaludviklingen i landsbyen Knabstrup i foråret 2019. Ved at forstørre styrkerne og eksperimentere gennem konkrete 100-dages handlinger er der fundet nye fælles veje til at indfri drømme og modarbejde udfordringer i det lille lokalsamfund. Det særlige har været, at borgerne har arbejdet i tæt samspil med kommunalpolitikere, ledere og medarbejdere fra Holbæk Kommune og dermed understøttet: velfærdsudviklingen, sammenhængskraften og nye fællesskaber.

Udgivet
26. juni 2019Case · Landbrugsstyrelsen

Case: Proaktiv politikudvikling i Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen har det seneste års tid arbejdet med proaktiv politikudvikling med afsæt i Landbrugsstyrelsens strategi ”Nemt, enkelt og til tiden” og Handleplanen om Proaktiv Politikudvikling. Resonans har understøttet det agile strategirealiseringsforløb og er ved at udvikle en model med metoder og værktøjer.

Udgivet
10. maj 2019Case · Nordfyns Kommune

Case: Fra vision til praksis i Nordfyns Kommune

I Nordfyns kommune blev opstart af den nye kommunalbestyrelse løftestang for en helt ny måde at arbejde med strategiudvikling på. Resonans understøttede at det nye byråd, skabte en vision med fokus på 5 tværgående temaer, som blev til på tværs af partier og i samarbejde med administrationen. De 5 tværpolitiske temaer blev afprøvet af kommunens ledere og medarbejdere i en række eksperimenter over 100 dage. Eksperimenterne havde alle fokus på at bringe borgernes ideer, behov, perspektiver og handlekraft i spil.

Udgivet
3. april 2019Case · Landsbyggefonden

Case: Entydig Ledelse i boligsociale helhedsplaner

Styring, strategisk ledelse, samarbejde og innovation. Det sidste halve år, har vi i Resonans sammen med Roskilde Universitet og Naboskaber.dk for Landsbyggefonden udviklet værktøjer til at understøtte entydig ledelse i boligsociale indsatser. 

Udgivet
14. november 2018Case · SKAT · Strategi

Case: Kulturændring i Kundeservice hos SKAT

Efter nogle udfordrende år, havde SKAT udviklet en ny kundeservicestrategi, der skulle lede hen imod en kulturændring i organisationen og skabe større kundetilfredshed. Ved at arbejde aktivt med strategien og håndgribeliggøre den gennem workshops og konkrete indsatser på tværs af organisationens enheder, fik vi skabt en kulturændring i SKAT Kundeservice. Resultatet var bedre samarbejde og større tilfredshed hos kunderne.

Skal din virksomhed være den næste case?

Don’t be a stranger – kom i kontakt her