Realisér dine strategiske ambitioner Mobiliser alle kræfter omkring strategi og velfærd Læs mere Kontakt os Læs mere
Strategirealisering og velfærdsudvikling – mobilisér alle kræfter omkring strategi og velfærd 2020-01-07T11:40:05+01:00

Din vision er intet værd uden de mennesker, der skal realisere den

De fleste visioner og strategier er gennemtænkte, præcise og med stor sandsynlighed rigtige. Men alt for ofte bliver visionerne ikke realiseret, fordi de vigtigste ressourcer ikke bliver involveret tidligt nok. Dem, der skal udleve visionen og transformere de strategiske ambitioner fra skuffetiger til fælles organisatorisk løvebrøl: Menneskerne omkring strategien!

I Resonans mobiliserer vi alle de vigtige nøgleaktører om strategirealisering og velfærdsudvikling, så ledere, medarbejdere, borgere og øvrige interessenter, der skal føre visionen og strategien ud i livet, sammen accelererer den fælles resultatskabelse.

Strategirealisering

Fremtiden tilhører de virksomheder og organisationer, der er i stand til at agere både strategisk, fleksibelt og i realtid på enhver udfordring, de møder. I Resonans arbejder vi med strategirealisering i og 360° rundt om jeres virksomhed eller organisation, og vi oparbejder agilitet og kapacitet til konkrete handlinger på tværs af organisation og ledelseslag, så I kan navigere hurtigt og effektivt på de konstante forandringer og udfordringer omkring jer.

Læs mere

Velfærdsudvikling

Der har aldrig været et større behov for at tænke nyt og finde nye veje til velfærd, hvis vi skal sikre sammenhængskraften både lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. I Resonans udfordrer vi vanetænkningen og den klassiske velfærdsmodel ved at mobilisere mennesker på tværs af sektorer i nye samarbejder og partnerskaber, der i fællesskab styrker dialogen og demokratiet og tænker velfærd forfra.

Læs mere
Lær os bedre at kende

Strategisk samklang

Resonans betyder samklang. Mennesker er resonante, når vi er på bølgelængde, og i dag er det fuldstændig afgørende for enhver organisation, der vil lykkes med at realisere sine mål, at menneskerne i og omkring den er netop det.

Vi er et konsulenthus, der medvirker til at udvikle organisationer og skabe partnerskaber, hvor mennesker vedvarende og sammen udvikler egne og fælles styrker. Og vi hjælper jer til at realisere jeres vision og strategi ved at mobilisere hele organisationen og de vigtige interessenter omkring jer. Sammen skaber vi strategisk samklang.

Et nyt mindset

En strategi er ikke bare en plan, der skal eksekveres. Derfor får du os heller ikke til at implementere jeres strategi. I stedet hjælper vi med at udvikle et mindset, hvor ledere og medarbejdere på alle niveauer er i stand til at agere både strategisk og fleksibelt, på de udfordringer I møder.

Derfor starter vi også et andet sted end de fleste: Sammen med jer skærper vi det strategiske fokus og gør det meningsfuldt for alle. Vi mobiliserer ledere og medarbejdere bredt og lægger kimen til et nyt mindset – alt i mens vi skaber de første resultater hurtigt. Fordi vi ved, at handling avler handling.

Kollektiv mobilisering

Vi tror på, at den bedste måde at sikre strategisk alignment og ledelsesmæssig agilitet i en stadigt mere kompleks og uforudsigelig verden er at skabe et brændende ønske, der forener medarbejdere, ledere og andre interessenter i en fælles stræben, og gør alle til ejere af strategien.

Dette ønske er drivkraft i det, vi kalder for kollektiv mobilisering, der sætter kunden og/eller borgeren i centrum. Vores erfaringer fra samarbejder med virksomheder, kommuner, regioner og stat har lært os, at det er gennem den kollektive handlekraft, I opnår de bedste og mest ambitiøse resultater.

What’s Cooking?

I Resonans arbejder vi hver dag for at holde velfærdsgryden i kog og strategifolk til ilden. Vi arrangerer, faciliterer og mobiliserer møder mellem mennesker med forskellig viden, perspektiver og tilgange, som forløser hinandens potentialer, udvider horisonter og sammen finder nye løsninger på fælles udfordringer. Og når vi ikke gør dét, så skriver vi blogs og artikler om det.

Alle arrangementer og artikler
Udgivet
16. december 2020It's Cooking! · Kort nyt · Samskabelse og Innovation · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Digitalt inspirationsmøde: Hvordan udnytter I de virtuelle muligheder til strategisk dialog?

Nye corona-restriktioner er en hård omgang for mange. Dog har 2020 lært os en masse om mulighederne for virtuel samskabelse og udvikling. Vi deler derfor vores erfaringer på et inspirationsmøde på Zoom fredag 22. januar 2021, kl. 12.30-14.00. Vi har i Resonans afholdt stribevis af vellykkede virtuelle konferencer, udviklingsworkshops og politiker- og borgerdialoger med modige organisationer i både den private og offentlige sektor. Så hvis du vil have inspiration til hvordan du holder gang i dem strategiske dialog og skaber interaktiv online udvikling, som ikke blot er envejskommunikation, så hop med på vores inspirationsmøde.

Udgivet
14. december 2020It's Cooking! · Kort nyt · Ledelse · Samskabelse og Innovation · Velfærdsudvikling

Online workshop: Hvordan er betingelserne for at udøve politisk lederskab i Danmark?

Hvordan står det egentligt til med varetagelsen af hvervet som folkevalgt politiker i det danske demokrati? Efter internationale standarder har det danske demokrati det rimelig godt, men der er alligevel en række udfordringer og en vis grund til uro. Politikerne er krumtappen i demokratiet, men presses af manglende tid og ressourcer, sensationslystne medier, stærke interessegrupper, magtfulde embedsmænd og stadig mere selvbevidste og kompetente borgere. Det er derfor ikke nemt for vores folkevalgte at varetage hvervet som folkevalgte politikere og bidrage til at sætte den politiske dagsorden, udvikle nye og bedre løsninger og samle støtte og opbakning til gennemførelsen.

Vi arbejder med

Skal vi skabe resultater sammen?

Hvis vi skal realisere jeres potentiale

Lær os bedre at kende
Kontakt os

Skal vi arbejde sammen?

Hvis du vi realisere dit potentiale hos os

Læs mere