Strategirealisering og velfærdsudvikling – mobilisér alle kræfter omkring strategi og velfærd 2020-01-07T11:40:05+01:00

Din vision er intet værd uden de mennesker, der skal realisere den

De fleste visioner og strategier er gennemtænkte, præcise og med stor sandsynlighed rigtige. Men alt for ofte bliver visionerne ikke realiseret, fordi de vigtigste ressourcer ikke bliver involveret tidligt nok. Dem, der skal udleve visionen og transformere de strategiske ambitioner fra skuffetiger til fælles organisatorisk løvebrøl: Menneskerne omkring strategien!

I Resonans mobiliserer vi alle de vigtige nøgleaktører om strategirealisering og velfærdsudvikling, så ledere, medarbejdere, borgere og øvrige interessenter, der skal føre visionen og strategien ud i livet, sammen accelererer den fælles resultatskabelse.

Strategirealisering

Fremtiden tilhører de virksomheder og organisationer, der er i stand til at agere både strategisk, fleksibelt og i realtid på enhver udfordring, de møder. I Resonans arbejder vi med strategirealisering i og 360° rundt om jeres virksomhed eller organisation, og vi oparbejder agilitet og kapacitet til konkrete handlinger på tværs af organisation og ledelseslag, så I kan navigere hurtigt og effektivt på de konstante forandringer og udfordringer omkring jer.

Læs mere

Velfærdsudvikling

Der har aldrig været et større behov for at tænke nyt og finde nye veje til velfærd, hvis vi skal sikre sammenhængskraften både lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. I Resonans udfordrer vi vanetænkningen og den klassiske velfærdsmodel ved at mobilisere mennesker på tværs af sektorer i nye samarbejder og partnerskaber, der i fællesskab styrker dialogen og demokratiet og tænker velfærd forfra.

Læs mere
Lær os bedre at kende

Strategisk samklang

Resonans betyder samklang. Mennesker er resonante, når vi er på bølgelængde, og i dag er det fuldstændig afgørende for enhver organisation, der vil lykkes med at realisere sine mål, at menneskerne i og omkring den er netop det.

Vi er et konsulenthus, der medvirker til at udvikle organisationer og skabe partnerskaber, hvor mennesker vedvarende og sammen udvikler egne og fælles styrker. Og vi hjælper jer til at realisere jeres vision og strategi ved at mobilisere hele organisationen og de vigtige interessenter omkring jer. Sammen skaber vi strategisk samklang.

Et nyt mindset

En strategi er ikke bare en plan, der skal eksekveres. Derfor får du os heller ikke til at implementere jeres strategi. I stedet hjælper vi med at udvikle et mindset, hvor ledere og medarbejdere på alle niveauer er i stand til at agere både strategisk og fleksibelt, på de udfordringer I møder.

Derfor starter vi også et andet sted end de fleste: Sammen med jer skærper vi det strategiske fokus og gør det meningsfuldt for alle. Vi mobiliserer ledere og medarbejdere bredt og lægger kimen til et nyt mindset – alt i mens vi skaber de første resultater hurtigt. Fordi vi ved, at handling avler handling.

Kollektiv mobilisering

Vi tror på, at den bedste måde at sikre strategisk alignment og ledelsesmæssig agilitet i en stadigt mere kompleks og uforudsigelig verden er at skabe et brændende ønske, der forener medarbejdere, ledere og andre interessenter i en fælles stræben, og gør alle til ejere af strategien.

Dette ønske er drivkraft i det, vi kalder for kollektiv mobilisering, der sætter kunden og/eller borgeren i centrum. Vores erfaringer fra samarbejder med virksomheder, kommuner, regioner og stat har lært os, at det er gennem den kollektive handlekraft, I opnår de bedste og mest ambitiøse resultater.

What’s Cooking?

I Resonans arbejder vi hver dag for at holde velfærdsgryden i kog og strategifolk til ilden. Vi arrangerer, faciliterer og mobiliserer møder mellem mennesker med forskellig viden, perspektiver og tilgange, som forløser hinandens potentialer, udvider horisonter og sammen finder nye løsninger på fælles udfordringer. Og når vi ikke gør dét, så skriver vi blogs og artikler om det.

Alle arrangementer og artikler
Udgivet
9. juni 2021Afholdt event · Samskabelse og Innovation · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Resonans på Folkemødet 2021: Fokus på forebyggelse af børn og unges overvægt

Resonans har sammen med en række aktører, startet et aktionsbaseret initiativ, hvor kommuner og regioner arbejder konkret og innovativt med forebyggelse på nye måder. Til årets Folkemøde har vi tre arrangementer. To virtuelle og et fysisk i Allinge. Alle tre live-streames til hele Danmark. Vi håber at du vil være med.

Udgivet
7. september 2020Kort nyt · Velfærdsudvikling

Resonans og KLK indgår strategisk samarbejde

Resonans og KLK er på en fælles mission. Vi vil udvikle den kommunale velfærd sammen med kommunerne. Derfor har vi indgået et samarbejde, hvor vi i fællesskab kan hjælpe kommunerne med at realisere deres ambitioner og lave endnu bedre løsninger til gavn for borgerne.

Udgivet
25. august 2020It's Cooking!

Digitale tips: Mød ind i den nye virkelighed

Corona har påvirket hverdagen for de fleste organisationer. Vi oplever store forandringer hos kunder og samarbejdspartere både i det private og det offentlige. Vi kan ikke mødes på samme måde som vi kunne før Corona. Selvom mange er tilbage på arbejdspladsen, er det svært at samle mange mennesker. Vi er nød til at møde ind i den nye digital virkelighed, der er kommet for at blive. For nogle er det et nødvendigt alternativ, for andre er der opstået nye anvendelsesmuligheder. Foruden begrænset transporttid og -omkostninger, kan mødefrekvens og -længe, tænkes på nye måder. Det udforsker vi løbende med vores kunder både i interaktive workshops, digitale konferencer og samlinger for hele organisationer online.

Vi arbejder med

Skal vi skabe resultater sammen?

Hvis vi skal realisere jeres potentiale

Lær os bedre at kende
Kontakt os

Skal vi arbejde sammen?

Hvis du vi realisere dit potentiale hos os

Læs mere