Strategirealisering og velfærdsudvikling – mobilisér alle kræfter omkring strategi og velfærd 2018-04-16T11:16:36+00:00

Din vision er intet værd uden de mennesker, der skal realisere den

De fleste visioner og strategier er gennemtænkte, præcise og med stor sandsynlighed rigtige. Men alt for ofte bliver visionerne ikke realiseret, fordi de vigtigste ressourcer ikke bliver involveret tidligt nok. Dem, der skal udleve visionen og transformere de strategiske ambitioner fra skuffetiger til fælles organisatorisk løvebrøl: Menneskerne omkring strategien!

I Resonans mobiliserer vi alle de vigtige nøgleaktører om strategirealisering og velfærdsudvikling, så ledere, medarbejdere, borgere og øvrige interessenter, der skal føre visionen og strategien ud i livet, sammen accelererer den fælles resultatskabelse.

Strategirealisering

Fremtiden tilhører de virksomheder og organisationer, der er i stand til at agere både strategisk, fleksibelt og i realtid på enhver udfordring, de møder. I Resonans arbejder vi med strategirealisering i og 360° rundt om jeres virksomhed eller organisation, og vi oparbejder agilitet og kapacitet til konkrete handlinger på tværs af organisation og ledelseslag, så I kan navigere hurtigt og effektivt på de konstante forandringer og udfordringer omkring jer.

Læs mere

Velfærdsudvikling

Der har aldrig været et større behov for at tænke nyt og finde nye veje til velfærd, hvis vi skal sikre sammenhængskraften både lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. I Resonans udfordrer vi vanetænkningen og den klassiske velfærdsmodel ved at mobilisere mennesker på tværs af sektorer i nye samarbejder og partnerskaber, der i fællesskab styrker dialogen og demokratiet og tænker velfærd forfra.

Læs mere
Lær os bedre at kende

Strategisk samklang

Resonans betyder samklang. Mennesker er resonante, når vi er på bølgelængde, og i dag er det fuldstændig afgørende for enhver organisation, der vil lykkes med at realisere sine mål, at menneskerne i og omkring den er netop det.

Vi er et konsulenthus, der medvirker til at udvikle organisationer og skabe partnerskaber, hvor mennesker vedvarende og sammen udvikler egne og fælles styrker. Og vi hjælper jer til at realisere jeres vision og strategi ved at mobilisere hele organisationen og de vigtige interessenter omkring jer. Sammen skaber vi strategisk samklang.

Et nyt mindset

En strategi er ikke bare en plan, der skal eksekveres. Derfor får du os heller ikke til at implementere jeres strategi. I stedet hjælper vi med at udvikle et mindset, hvor ledere og medarbejdere på alle niveauer er i stand til at agere både strategisk og fleksibelt, på de udfordringer I møder.

Derfor starter vi også et andet sted end de fleste: Sammen med jer skærper vi det strategiske fokus og gør det meningsfuldt for alle. Vi mobiliserer ledere og medarbejdere bredt og lægger kimen til et nyt mindset – alt i mens vi skaber de første resultater hurtigt. Fordi vi ved, at handling avler handling.

Kollektiv mobilisering

Vi tror på, at den bedste måde at sikre strategisk alignment og ledelsesmæssig agilitet i en stadigt mere kompleks og uforudsigelig verden er at skabe et brændende ønske, der forener medarbejdere, ledere og andre interessenter i en fælles stræben, og gør alle til ejere af strategien.

Dette ønske er drivkraft i det, vi kalder for kollektiv mobilisering, der sætter kunden og/eller borgeren i centrum. Vores erfaringer fra samarbejder med virksomheder, kommuner, regioner og stat har lært os, at det er gennem den kollektive handlekraft, I opnår de bedste og mest ambitiøse resultater.

What’s Cooking?

I Resonans arbejder vi hver dag for at holde velfærdsgryden i kog og strategifolk til ilden. Vi arrangerer, faciliterer og mobiliserer møder mellem mennesker med forskellig viden, perspektiver og tilgange, som forløser hinandens potentialer, udvider horisonter og sammen finder nye løsninger på fælles udfordringer. Og når vi ikke gør dét, så skriver vi blogs og artikler om det.

Alle arrangementer og artikler
Udgivet
19. oktober 2018Blog · Indblik · It's Cooking! · Kort nyt · Samskabelse og Innovation · Velfærdsudvikling

Nye værktøjer til samskabelse

Fors A/S, Holbæk, Lejre og Roskilde Kommune og Resonans har i samarbejde udarbejdet en model for samskabelse. Samskabelsesmodellen er en værktøjskasse, der guider samskabelsesprocessen gennem 5 faser, der sigter efter at nå i mål med nye tværgående løsninger.

Udgivet
17. oktober 2018Artikel · Ledelse · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Sådan anvendes Ledelseskommissionens anbefalinger i din daglige ledelse

Ledelseskommissionens anbefalinger har sat ledelse på dagsordenen og lagt op til debat. Vi har talt med regionsdirektør i Region Sjælland, Per Bennetsen og kommunaldirektør i Roskilde Kommune og formand for Kommunaldirektørforeningen, Henrik Kolind og fået deres syn på, hvad der er relevant i debatten om anbefalingerne.

Udgivet
6. september 2018Kort nyt · Samskabelse og Innovation

Trine Demant er ny seniorkonsulent i Resonans

Det er en kæmpe fornøjelse, at vi kan byde velkommen til Trine Demant på Hauser Plads. Trine har over 10 års erfaring med at skabe inddragelses-, indsigts- og forandringsprocesser med mennesket i centrum, og hendes kompetencer inden for innovation og strategirealisering vil fra dag et komme vores kunder i og på tværs af den private, offentlige og frivillige sektor til gavn. Lær Trine at kende her.

Vi arbejder med