Hold velfærdsgryden i kog og pust liv i strategigløderne Hold velfærdsgryden i kog og pust liv i strategigløderne Hent inspiration her Hent inspiration her
Nyheder og inspiration 2019-04-03T14:09:55+02:00
Alle Indlæg
Strategirealisering
Velfærdsudvikling
Udgivet
16. december 2020It's Cooking! · Kort nyt · Samskabelse og Innovation · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Digitalt inspirationsmøde: Hvordan udnytter I de virtuelle muligheder til strategisk dialog?

Nye corona-restriktioner er en hård omgang for mange. Dog har 2020 lært os en masse om mulighederne for virtuel samskabelse og udvikling. Vi deler derfor vores erfaringer på et inspirationsmøde på Zoom fredag 22. januar 2021, kl. 12.30-14.00. Vi har i Resonans afholdt stribevis af vellykkede virtuelle konferencer, udviklingsworkshops og politiker- og borgerdialoger med modige organisationer i både den private og offentlige sektor. Så hvis du vil have inspiration til hvordan du holder gang i dem strategiske dialog og skaber interaktiv online udvikling, som ikke blot er envejskommunikation, så hop med på vores inspirationsmøde.

Udgivet
14. december 2020It's Cooking! · Kort nyt · Ledelse · Samskabelse og Innovation · Velfærdsudvikling

Online workshop: Hvordan er betingelserne for at udøve politisk lederskab i Danmark?

Hvordan står det egentligt til med varetagelsen af hvervet som folkevalgt politiker i det danske demokrati? Efter internationale standarder har det danske demokrati det rimelig godt, men der er alligevel en række udfordringer og en vis grund til uro. Politikerne er krumtappen i demokratiet, men presses af manglende tid og ressourcer, sensationslystne medier, stærke interessegrupper, magtfulde embedsmænd og stadig mere selvbevidste og kompetente borgere. Det er derfor ikke nemt for vores folkevalgte at varetage hvervet som folkevalgte politikere og bidrage til at sætte den politiske dagsorden, udvikle nye og bedre løsninger og samle støtte og opbakning til gennemførelsen.

Udgivet
7. september 2020Kort nyt · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Resonans og KLK indgår strategisk samarbejde

Resonans og KLK er på en fælles mission. Vi vil udvikle den kommunale velfærd sammen med kommunerne. Derfor har vi indgået et samarbejde, hvor vi i fællesskab kan hjælpe kommunerne med at realisere deres ambitioner og lave endnu bedre løsninger til gavn for borgerne.

Udgivet
25. august 2020It's Cooking!

Digitale tips: Mød ind i den nye virkelighed

Corona har påvirket hverdagen for de fleste organisationer. Vi oplever store forandringer hos kunder og samarbejdspartere både i det private og det offentlige. Vi kan ikke mødes på samme måde som vi kunne før Corona. Selvom mange er tilbage på arbejdspladsen, er det svært at samle mange mennesker. Vi er nød til at møde ind i den nye digital virkelighed, der er kommet for at blive. For nogle er det et nødvendigt alternativ, for andre er der opstået nye anvendelsesmuligheder. Foruden begrænset transporttid og -omkostninger, kan mødefrekvens og -længe, tænkes på nye måder. Det udforsker vi løbende med vores kunder både i interaktive workshops, digitale konferencer og samlinger for hele organisationer online.

Udgivet
12. maj 2020It's Cooking! · Kort nyt · Ledelse · Samskabelse og Innovation · Velfærdsudvikling

Online workshops i 3 labs​: Offentlig ledelse, nytænkning og sundhedssamarbejder​

Coronakrisen har omvæltet dagligdagen for alle danskere. En stor del af den offentlige sektor tager et kæmpe ansvar på vegne af fællesskabet, for at sikre de ældre og sårbare og alle danskernes beskyttelse mod coronavirus. Samarbejdet mellem myndigheder og diverse sundhedsaktører står sin prøve i denne tid, og det er imponerende at se, hvordan beslutninger og svære prioriteringer træffes, foretages og realiseres indenfor kort tid. Vi har i Resonans lavet interviews og fået input fra 10 kommunale kriseledere (kommunaldirektører, direktører, chefer og ledere) fra 4 forskellige kommuner om deres oplevelser af Coronakrisens første dage og uger. Det har vi, fordi vi ønsker at bidrage til anerkendelsen af denne ekstraordinære indsats, men også fordi vi ønsker at undersøge, hvilke faktorer både organisatorisk, ledelsesmæssigt og menneskeligt, der er med til at sikre den fælles handlekraft i forhold til en sundhedskrise, som ingen havde forventet omfanget af.

Udgivet
6. maj 2020It's Cooking! · Kort nyt · Ledelse · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Webinar: Erfaringer fra Corona-tiden og fremtiden for online læring

I Resonans har vi indsamlet Corona-erfaringer fra 47 elever, lærere, ledere og forældre fra 5 grundskoler og 2 gymnasier. Dem deler vi nu på et interaktivt webinar. Vi har gerne ville anerkende den ekstraordinære indsats og undersøge hvilke styrker og læringspointer, som er blevet tydelige i krisens første fase samt hvilke potentialer, der er fremadrettet. Formålet med webinaret er at præsentere de tværgående mønstre, som vi ser i det indsamlede materiale, og på den baggrund arbejde fremadrettet med de konkrete erfaringer og den nye læring. Herefter vil vi invitere deltagerne i undersøgelsen og øvrige webinardeltagere til dialog og erfaringsudveksling med afsæt i tre temaer. Vi vil også arbejde i virtuelle grupper med produktion af konkrete anbefalinger til fremtiden for online læring på grundskoler og gymnasier.

Udgivet
1. maj 2020Artikel · Ledelse · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Kommunale erfaringer fra Coronakrisens første tid

Coronakrisen har omvæltet dagligdagen for alle danskere. En stor del af den offentlige sektor tager et kæmpe ansvar på vegne af fællesskabet, for at sikre de ældre og sårbare og alle danskernes beskyttelse mod coronavirus. Samarbejdet mellem myndigheder og diverse sundhedsaktører står sin prøve i denne tid, og det er imponerende at se, hvordan beslutninger og svære prioriteringer træffes, foretages og realiseres indenfor kort tid. Vi har i Resonans lavet interviews og fået input fra 10 kommunale kriseledere (kommunaldirektører, direktører, chefer og ledere) fra 4 forskellige kommuner om deres oplevelser af Coronakrisens første dage og uger. Det har vi, fordi vi ønsker at bidrage til anerkendelsen af denne ekstraordinære indsats, men også fordi vi ønsker at undersøge, hvilke faktorer både organisatorisk, ledelsesmæssigt og menneskeligt, der er med til at sikre den fælles handlekraft i forhold til en sundhedskrise, som ingen havde forventet omfanget af.

Udgivet
14. april 2020Artikel · Strategirealisering

Coronakrisen baner vejen for nye samarbejdsformer og fornyet lederskab

Læringskurven er stejl for alle i disse uger. Både medarbejdere og ledere yder en helt utrolig indsats og tager kæmpe ansvar. I den offentlige sektor kæmpes der for at redde menneskeliv og holde velfærdssamfundets vitale funktioner i gang. I den private sektor kæmpes der for virksomhedernes overlevelse og fremtid.

2 sek...
Indlæs flere