Case: Politisk ledelse i Dansk Sygeplejeråd 2020-10-05T12:07:51+02:00

Project Description

Case: Strategirealisering

Øget samspil mellem den individuelle drivkraft og organisatoriske mål i det politiske lederskal i Dansk Sygeplejeråd

De politisk valgte i Dansk Sygeplejeråd har gennem aktionslæring, teoretiske og strategiske modeller og mindset rykket sig mod mere interaktion, netværk og samskabelse i deres politiske arbejde.

I Dansk Sygeplejeråd er det politiske lederskab i de lokale og centrale enheder en afgørende del af organisationens sammenhængskraft. Gennem 2019 har vi arbejdet med at udvikle denne rolle gennem et aktionslæringsforløb, der har sat fokus på mindsetet omkring lederrollen og spændet mellem det individuelle og kollektive lederskab. Ved at arbejde med aktioner og prøvehandlinger mellem de 8 uddannelsesdage har deltagerne trænet den politiske lederrolle og sat konkrete initiativer i søen i samspil med medlemmer, kolleger og samarbejdspartnere.

Få hele historien
Jeg er med. Hop til resultaterne.

Udgangspunktet

Den politiske lederrolle i forandring

I Dansk Sygeplejeråd er det politiske lederskab et afgørende led i organisationens sammenhængskraft og en forudsætning for realiseringen af organisationens politiske mål og værdiskabelsen for medlemmerne. Derfor har Dansk Sygeplejeråd i 2019 arbejdet med at udvikle politikerrollen blandt både nyvalgte og erfarne næstformænd i samspil med formændene i de fem regionale kredse, lederforeningen og centralt i Dansk Sygeplejeråd.

Forløbet har ikke være et klassisk kursus, men et aktionslæringsforløb med fokus på både det individuelle og kollektive lederskab. Der har været vægt på, hvordan politikerrollen er under udvikling fra en traditionel repræsentativ magtposition over mod det mere interaktive politiske lederskab, hvor brugen af netværk og samskabelse med medlemmer, interessenter og omverden er centrale greb til indflydelse.

Målet

Målet med forløbet har været at skabe sammenhæng mellem:

  • Det individuelle og kollektive politiske lederskab
  • De lokale politiske enheder og den centrale organisation i Dansk Sygeplejeråd
  • Organisationen Dansk Sygeplejeråd og medlemmerne samt omverdenenes interessenter

Sådan gjorde vi

Hverdagen som læreplads

Med afsæt i indledende og opsamlende samtaler med den enkelte politiker om personens politiske formål, drivkraft og drømme har vi arbejdet med aktioner til at understøtte både de individuelle og de organisatoriske mål. Ved først at tænke stort om, hvad der kan lade sig gøre, og derefter starte småt i testforløb af aktioner over 100 dage i deltagernes egen hverdag, har politikerne afprøvet konkrete strategiske ledelsesværktøjer til at understøttet de politiske mål om et styrket samspil med medlemmer og tillidsvalgte gennem involverende, handlekraftige og forpligtende fællesskaber.

Aktionerne blev udført af deltagerne i deres egen hverdag i mellemrummene mellem de 8 uddannelsesdage, mens vi på uddannelsesdagene drøftede og debatterede de underliggende modeller og mindsets, der skaber lederskab samt de dilemmaer, politikerne møder i praksis. Nogle af de dilemmafyldte balancer politikerne ofte skal forholde sig til (både i faglige organisationer, kommuner og regioner) er:

Resultatet

Handlekraft og konkrete indsatser

Forløbet har skabt grobund for organisatorisk læring om forståelsen af det politiske lederskab og styrket fælleskabet og sammenhængskraften, samt sat handlinger i gang lokalt til bl.a. at understøtte realiseringen af Dansk Sygeplejeråds strategiske mål og politiske pejlemærker.

Evalueringen af udviklingsforløbet har desuden vist, at samtlige af de 15 deltagere har fået et stort udbytte med vægt på følgende effekt:

  • Mere handlekraft og netværkskompetencer for det politiske lederskab i et organisatorisk perspektiv
  • Styrket lederskab i den enkelte politiske enheder
  • Flere indsatser på tværs i Dansk Sygeplejeråd
  • Øget bevidsthed om den enkeltes gennemslagskraft i fællesskabet
Vis mig værdi og effekt af forløbet

Værdi og effekt

Deltagerudsagn:

  • ”Fantastisk forløb – jeg kan ikke rose det nok – samspillet mellem det  individuelle, oplæg og fælles øvelser. Jeg kan slet ikke forestille mig at komme ind i organisationen uden.”

  • ”Jeg synes, at det har været et rigtig godt uddannelsesforløb – samtidig med at vi er blev bremset undervejs – og har lyttet til hinanden. Det har givet et netværk, som er rigtig godt.”

  • ”Vi får tænkt os mere om – og handler ikke helt så hurtigt.”

Skal din virksomhed være den næste case?

Don’t be a stranger – kom i kontakt her