Persondatapolitik 2020-12-11T16:21:38+01:00

Persondatapolitik

EU har fælles retningslinjer for hvordan virksomheder skal opbevare og behandle dine persondata. Det er det såkaldte GDPR (General Data Protection Regulation) som blev indført pr. 25. maj 2018.

Læs her på siden, hvordan vi indsamler og behandler data på dig og din virksomhed.

Læs mere

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Vi indsamler og behandler kun personoplysninger om dig og din virksomhed for at kunne udføre de opgaver, vi har aftalt med dig og din virksomhed. Vi indsamler følgende personoplysninger:

 • Virksomhedens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CVR-nummer og evt. EAN-nummer
 • Relevante oplysninger for at kunne komme i kontakt med dig (navn, stillingsbetegnelse, e-mail og telefonnummer)
 • Personoplysninger, du/I selv giver os adgang til, som er relevante for udførelsen af vores opgave. Det kan fx være lister med personoplysninger (navn, stillingsbetegnelse, e-mail og telefonnummer) over deltagere til workshops, konferencer m.v. Sådanne persondata behandles kun, hvis du/I giver os adgang til dem.

Hvilke kundedata gemmer vi?

Vi gemmer e-mailkorrespondancer og dokumenter i forbindelse med vores opgaveløsning, for bedst at kunne hjælpe dig med en ny opgave i fremtiden, hvis det skulle blive aktuelt. Da flere kunder, vender tilbage igen efter mange år, gemmer vi kundedata på ubestemt tid. Du kan dog altid anmode om at få oplysningerne slettet (læs mere under ‘sletning’). Kundedokumenter, er samlet i separate kundemapper, og opbevares i vores Microsoft SharePoint cloud-løsning og vores emailhostingserver (læs mere under ‘Underleverandører af systemer’).

Hvordan bruger vi personoplysninger?

Personoplysninger anvendes udelukkende til at kunne løse den opgave vi er bestilt til. For at kunne løse vores opgave, bruger vi en række systemer fra underleverandører fx til hosting af e-mail og dokumenter. Den opdaterede lister over systemer findes nedenfor, med link til hvordan underleverandørerne, som databehandlere, håndterer personoplysninger på vegne af Resonans A/S.

Hvordan kan jeg få indsigt i de personoplysninger I har?

Du kan til hver en tid, få oplyst hvilke personoplysninger og kundedata vi har liggende på dig og din virksomhed. Du kan blot skrive til info@resonans.dk, så sender vi dig det fulde overblik.

Hvordan får jeg slettet mine data?

Såfremt du ønsker at vi sletter personoplysninger og kundedata, kan du kontakte os på info@resonans.dk. Så sørger vi for at det bliver slettet og giver dig besked herom. Skulle du mod forventning, være utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk. Læs mere på www.datatilsynet.dk

Hvem er ansvarlig for mine persondata?

Dataansvarlig
David Jul, dj@resonans.dk, tlf. 29429642

Resonans A/S
Ewaldsgde 7
2200 København N
(+45) 33 77 50 50
info@resonans.dk

Underleverandører af systemer

Resonans har forskellige systemer fra underleverandører, hvor udvalgte data opbevares og behandles. De er listen nedenfor.

 • Microsoft Office365 – herunder Teams, Outlook, Forms, SharePoint (mails, dokumenter, spørgeskemaer og videomøder)
 • Economics (Regnskab)
 • Zenegy (Løn)
 • Pleo (Betaling)
 • Pipedrive (CRM)
 • WordPress (Hjemmeside)
 • Doodle (Mødeplanlægning)
 • Zoom (videomøder)
 • Webex (videomøder)
 • MailChimp (Nyhedsbreve)
 • Sli.do (Afstemninger)
 • Mentimeter (Afstemninger)
 • Kahoot (Quizzer)
 • Mural (digitale boards)
 • Miro (digitale boards)
 • Dropbox (fillagering)
 • WeTransfer (fildeling)
 • Google Analyse (Spørgeskemaer)
 • Padlet (Digital opslagstavle)
 • A&D Resources (Personlighedstest)
 • Hermann International Denmark (Personlighedstest)
 • Scannet (mailhosting)

Vi har professionel hjælp udefra, der har adgang til udvalgte (relevante) af vores systemer, der behandler persondata. Det er:

 • Revision
 • Bogholder
 • Advokat
 • IT-support

Persondatapolitik opdateret oktober 2020

Hop til forsiden

Faglige input og inspiration, som du kan dykke ned i, når du har læst vores persondatapolitik:

Udgivet
1. maj 2020Artikel · Ledelse · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Kommunale erfaringer fra Coronakrisens første tid

Coronakrisen har omvæltet dagligdagen for alle danskere. En stor del af den offentlige sektor tager et kæmpe ansvar på vegne af fællesskabet, for at sikre de ældre og sårbare og alle danskernes beskyttelse mod coronavirus. Samarbejdet mellem myndigheder og diverse sundhedsaktører står sin prøve i denne tid, og det er imponerende at se, hvordan beslutninger og svære prioriteringer træffes, foretages og realiseres indenfor kort tid. Vi har i Resonans lavet interviews og fået input fra 10 kommunale kriseledere (kommunaldirektører, direktører, chefer og ledere) fra 4 forskellige kommuner om deres oplevelser af Coronakrisens første dage og uger. Det har vi, fordi vi ønsker at bidrage til anerkendelsen af denne ekstraordinære indsats, men også fordi vi ønsker at undersøge, hvilke faktorer både organisatorisk, ledelsesmæssigt og menneskeligt, der er med til at sikre den fælles handlekraft i forhold til en sundhedskrise, som ingen havde forventet omfanget af.

Udgivet
14. april 2020Artikel · Strategirealisering

Coronakrisen baner vejen for nye samarbejdsformer og fornyet lederskab

Læringskurven er stejl for alle i disse uger. Både medarbejdere og ledere yder en helt utrolig indsats og tager kæmpe ansvar. I den offentlige sektor kæmpes der for at redde menneskeliv og holde velfærdssamfundets vitale funktioner i gang. I den private sektor kæmpes der for virksomhedernes overlevelse og fremtid.