Case: Knabstrup sætter kurs 2020-02-13T13:12:43+01:00

Project Description

Case: Velfærdsudvikling

Knabstrup sætter kurs!

Gennem nye roller, samskabelse og aktionslæring blev der sat gang i handlekraften og lokaludviklingen i landsbyen Knabstrup i foråret 2019.

Ved at forstørre styrkerne og eksperimentere gennem konkrete 100-dages handlinger er der fundet nye fælles veje til at indfri drømme og modarbejde udfordringer i det lille lokalsamfund.

Det særlige har været, at borgerne har arbejdet i tæt samspil med kommunalpolitikere, ledere og medarbejdere fra Holbæk Kommune og dermed understøttet: velfærdsudviklingen, sammenhængskraften og nye fællesskaber.

FÅ HELE HISTORIEN

Udgangspunktet

En bosætningsanalyse og befolkningsanalyse viste, at flere af Holbæk Kommunes lokalområder er særligt udfordret demografisk. Især den demografiske udvikling i kommunens lokalområde Knabstrup kaldte på et løft af hele lokalområdets udvikling.

Kommunen ønskede at tage endnu et skridt i samarbejdet med lokalområderne og lave en samskabelsesproces om en særlig indsats i Knabstrup, for at fremtidssikre lokalområdet.

Sammen med Resonans søgte Holbæk Kommune Landdistriktspuljen i Erhvervsstyrelsen om støtte til et projekt, hvis formål var at samle borgere fra Knabstrup, lokale politikere og kommunale medarbejdere i et fælles udviklingsforløb med fokus på mobilisering af lokale kræfter. Forløbets formål har også været at sprede samskabelsen til andre lokalområder, derfor afholdtes et metodisk aktionslæringsforløb for udvalgte kommunale medarbejdere. Et resultat af projektet er en model med konkrete værktøjer, forløb og greb, som kan inspirere på tværs af lokalområder og kommunale medarbejdere og ledere.

Sådan gjorde vi

Gennem workshops, borgergrupper og et aktionslæringsforløb samskabte 50 borgere, politikere og kommunale medarbejdere seks forskellige udviklingsprojekter i Knabstrup.

Gennem fem samlinger blev borgere, politikere og kommunale medarbejdere inviteret til inspiration og afprøvninger i prakis i et aktionslæringforløb. Resonans’ model for velfærdsudvikling dannede rammen om aktionslæringsforløbet.

De seks borgergrupper arbejdede sideløbende med at udvikle og drive konkrete projekter i Knabstrup med fokus på trafik, børneliv, naboskab, fritid, bosætning og branding.

Projektet danner grundlag for en ny model for samskabelse og lokaludvikling som Holbæk Kommune fremover vil bruge til inspiraion til lignende udviklingsindsatser.

Resultater

  • Seks konkrete projekter, der styrker lokalsamfundet i Knabstrup er søsat – i samarbejde mellem borgere, kommune og lokale politikere.
  • Kompetenceløft af både borgere, lokale politikere og kommunale medarbejdere i at samskabe, arbejde styrkebaseret, mobilisere og styrke handlekraften. Kommunalpolitikerne er undervejs blevet styrket i det interaktive politiske lederskab.
  • Ny relationer og forbindelser mellem borgere i Knabstrup – der på både kort og lang sigt, vil styrke fællesskab, naboskab og lokaludvikling – samt et styrket forhold til kommunens administration og kommunalpolitikere.
  • En håndgribelig og testet model for hvordan fremtidige særlige indsater i Holbæk kommune skal organiseres og samskabes mellem kommunens administration, lokale politikere og borgere

Citat

”Det fedeste i projektet har været, at vi har været bragt sammen i tre forskellige roller: som borger, kommunal ansat og politiker. Jeg troede sådan set på metoden i forvejen, men nu har jeg også oplevet, at det virker. Det er både mere effektivt og giver bedre løsninger, når alle tre parter sidder om det samme bord og i fællesskab arbejder hele processen igennem.”

– Jan Fjordbak, formand for Knabstrup Lokalforum

Citat

”Knabstrup sætter kurs har styrket følelsen af sammenhold og initiativ i byen. Der er skabt relationer, som er guld værd, og som aldrig kommer skidt igen”

– Grethe Timmermann, aktiv borger i Knabstrup

LÆS MERE HER