Hvordan realiseres ambitionerne bag centrale samfundsudfordringer – og hvad betyder det for ledelse i den offentlige sektor?

Tirsdag d. 2. November Kl. 08:30 – 10:00

Webinar i Ledelsesugen 2021

Resonans og Ledelsesambassadør Søren Kryhlmand inviterer til dialog om temaet med afsæt i viden om ledelsesroller i strategirealisering samt erfaringer fra praksis.

Den offentlige sektor er præget af komplekse samfundsudfordringer som klima, ulighed i sundhed, uddannelse, og sammenhængende vækst. Behovet for tværgående samarbejde og fælles handlekraft om disse temaer har aldrig været større og kommuner og offentlige velfærdsproducenter arbejder hver dag med at finde nye veje og løsninger.

Men hvordan realiserer vi de mange ideer til løsninger og ambitiøse visioner i en kompleks og travl hverdag? Hvordan leder vi så der kommer fælles ejerskab og trækkraft?

Formål med arrangementet er at:

  • Inspirere til mod, visionær og grænsekrydsende ledelse
  • Skabe indsigt i behovet for mobilisering af fælles handlekraft
  • Præsentere viden om ledelsesroller i strategirealisering samt erfaringer fra praksis.
  • Motivere til fornyet ledelsespraksis bl.a. med afsæt i Resonans nyeste erfaringsbaserede bog: ’Strategirealisering – Topledelsen Guide til fremdrift på 100 dage’
Tilmeld dig her
Ledelsesugen 2021

Flere artikler om strategirealisering og velfærdsudvikling

Kommunale erfaringer fra Coronakrisens første tid

Coronakrisen har omvæltet dagligdagen for alle danskere. En stor del af den offentlige sektor tager et kæmpe ansvar på vegne af fællesskabet, for at sikre de ældre og sårbare og alle danskernes beskyttelse mod coronavirus. Samarbejdet mellem myndigheder og diverse sundhedsaktører står sin prøve i denne tid, og det er imponerende at se, hvordan beslutninger og svære prioriteringer træffes, foretages og realiseres indenfor kort tid. Vi har i Resonans lavet interviews og fået input fra 10 kommunale kriseledere (kommunaldirektører, direktører, chefer og ledere) fra 4 forskellige kommuner om deres oplevelser af Coronakrisens første dage og uger. Det har vi, fordi vi ønsker at bidrage til anerkendelsen af denne ekstraordinære indsats, men også fordi vi ønsker at undersøge, hvilke faktorer både organisatorisk, ledelsesmæssigt og menneskeligt, der er med til at sikre den fælles handlekraft i forhold til en sundhedskrise, som ingen havde forventet omfanget af.

Luk kunderne ind i maskinrummet

Vores velfærdssamfund er under pres, og der er hårdt brug for, at vi sammen gentænker måden, vi har indrettet velfærdssystemet på. Der har aldrig været et større behov end nu for at tænke nyt og skabe nye veje til velfærd, hvis vi skal sikre sammenhængskraften både lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. Men hvordan gør vi det i praksis og hvilke metoder har vi, som kan bruges?

Indlæs flere
2021-10-13T11:30:58+02:00