Webinar: Erfaringer fra Corona-tiden og fremtiden for online læring

28. maj kl. 16-18 for grundskoler og gymnasier

I Resonans har vi indsamlet Corona-erfaringer fra 47 elever, lærere, ledere og forældre fra 5 grundskoler og 2 gymnasier. Dem deler vi nu på et interaktivt webinar.

Vi har gerne ville anerkende den ekstraordinære indsats og undersøge hvilke styrker og læringspointer, som er blevet tydelige i krisens første fase samt hvilke potentialer, der er fremadrettet.

Formålet med webinaret er at præsentere de tværgående mønstre, som vi ser i det indsamlede materiale, og på den baggrund arbejde fremadrettet med de konkrete erfaringer og den nye læring.  Herefter vil vi invitere deltagerne i undersøgelsen og øvrige webinardeltagere til dialog og erfaringsudveksling med afsæt i tre temaer. Vi vil også arbejde i virtuelle grupper med produktion af konkrete anbefalinger til fremtiden for online læring på grundskoler og gymnasier.

Næstformand i Skolelederforeningen Dorte Torp Andreas og rektor for Borupgaard Gymnasium Thomas Jørgensen (medlem af Danske Gymnasiers digitaliseringsudvalg) bidrager med deres perspektiver afslutningsvist.

De 3 temaer

 1. Relationer og roller i online læring
 • Hvordan forandres relationer, når man er online?
 • Hvilke nye roller får lærere, elever, ledere og forældre?
 • Hvordan støtter vi de sårbare elever? Hvordan støtter vi også de stærke elever?
 1. Didaktik og online undervisning
 • Hvilke didaktiske greb og metoder er på spil online?
 • Hvad kan onlinelæringen? Hvad kan den ikke?
 • Hvilke potentialer har onlinelæringen fremadrettet?
 1. Digitaliseringsstrategier og ledelse af online læringsmiljøer
 • Hvordan kan erfaringerne med onlinelæring bruges fremadrettet i skolernes og organisationernes digitaliseringsstrategier og øvrige strategier på området?
 • Hvordan gribes det nuværende momentum for forandring til at arbejde med struktur, kultur og kompetencer?
 • Hvad kan, bør og vil ledelsen gøre?

 

Dato & tid: Torsdag 28. maj 2020, kl. 16.00-18.00

Sted: Online på videoplatformen Zoom

Tilmelding:

Tilmeld dig

Flere artikler om strategirealisering og velfærdsudvikling

Udgivet
1. maj 2020Artikel · Ledelse · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Kommunale erfaringer fra Coronakrisens første tid

Coronakrisen har omvæltet dagligdagen for alle danskere. En stor del af den offentlige sektor tager et kæmpe ansvar på vegne af fællesskabet, for at sikre de ældre og sårbare og alle danskernes beskyttelse mod coronavirus. Samarbejdet mellem myndigheder og diverse sundhedsaktører står sin prøve i denne tid, og det er imponerende at se, hvordan beslutninger og svære prioriteringer træffes, foretages og realiseres indenfor kort tid. Vi har i Resonans lavet interviews og fået input fra 10 kommunale kriseledere (kommunaldirektører, direktører, chefer og ledere) fra 4 forskellige kommuner om deres oplevelser af Coronakrisens første dage og uger. Det har vi, fordi vi ønsker at bidrage til anerkendelsen af denne ekstraordinære indsats, men også fordi vi ønsker at undersøge, hvilke faktorer både organisatorisk, ledelsesmæssigt og menneskeligt, der er med til at sikre den fælles handlekraft i forhold til en sundhedskrise, som ingen havde forventet omfanget af.

Udgivet
14. april 2020Artikel · Strategirealisering

Coronakrisen baner vejen for nye samarbejdsformer og fornyet lederskab

Læringskurven er stejl for alle i disse uger. Både medarbejdere og ledere yder en helt utrolig indsats og tager kæmpe ansvar. I den offentlige sektor kæmpes der for at redde menneskeliv og holde velfærdssamfundets vitale funktioner i gang. I den private sektor kæmpes der for virksomhedernes overlevelse og fremtid.

Udgivet
4. oktober 2019Artikel · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Luk kunderne ind i maskinrummet

Vores velfærdssamfund er under pres, og der er hårdt brug for, at vi sammen gentænker måden, vi har indrettet velfærdssystemet på. Der har aldrig været et større behov end nu for at tænke nyt og skabe nye veje til velfærd, hvis vi skal sikre sammenhængskraften både lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. Men hvordan gør vi det i praksis og hvilke metoder har vi, som kan bruges?

Indlæs flere
2020-05-12T09:43:11+02:00