Invitation: Inspirationsmøde

Vision og strategi for fremtidens gymnasium

Gymnasierne står overfor store forandringer de kommende år med mindre ungdomsårgange, et konkurrencepræget uddannelseslandskab, ændrede elevsammensætninger og høje frafald. Det kalder på en fælles drøftelse af gymnasiets opgave og nye eksterne samarbejder. En del af at sikre det enkelte gymnasiums position er at have en mærkbar og relevant vision, som elever, lærere, ledelse og bestyrelse bakker op om. Det kræver mere fokus på relationer og elevkontakten.

Helsingør Gymnasium har i efteråret 2019 samskabt en ny vision med elever, ansatte og bestyrelse, og har med det samme sat strategiske handlebaner i søen, der på kort og lang sigt skal understøtte realiseringen af visionen. På inspirationsmødet vil rektor Claus Ellekær Madsen fra Helsingør Gymnasium dele ud af sine erfaringer fra forløbet og Resonans vil facilitere en fælles dialog om:

Organisationskonsulent Ulla Nedergaard vil desuden holde et kort oplæg om, at mange elever føler sig ’usynlige’, og derfor er det vigtigt at arbejde med behovet for relationer, tilknytning og elevkontakt, som en forudsætning for at lykkedes som gymnasium.

Program:

16.00: Velkomst og præsentation af deltagere

16.20: Erfaringer fra Helsingør Gymnasium med samskabelsen af vision og igangsættelse af strategiske realiseringsbaner v. rektor Claus Ellekær Madsen, Helsingør Gymnasium

16.40: Dialog om behovet for visioner, strategi og skærpet profil v. Resonans

17.10: Oplæg – Behov for mere relation og elevkontakt v. Ulla Nedergaard

17.25: Tid til spørgsmål og fælles dialog v. Resonans

17.50-18.00: Opsamling af pointer fra dagen og dialog v. Resonans

Flere artikler om strategirealisering og velfærdsudvikling

Udgivet
1. maj 2020Artikel · Ledelse · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Kommunale erfaringer fra Coronakrisens første tid

Coronakrisen har omvæltet dagligdagen for alle danskere. En stor del af den offentlige sektor tager et kæmpe ansvar på vegne af fællesskabet, for at sikre de ældre og sårbare og alle danskernes beskyttelse mod coronavirus. Samarbejdet mellem myndigheder og diverse sundhedsaktører står sin prøve i denne tid, og det er imponerende at se, hvordan beslutninger og svære prioriteringer træffes, foretages og realiseres indenfor kort tid. Vi har i Resonans lavet interviews og fået input fra 10 kommunale kriseledere (kommunaldirektører, direktører, chefer og ledere) fra 4 forskellige kommuner om deres oplevelser af Coronakrisens første dage og uger. Det har vi, fordi vi ønsker at bidrage til anerkendelsen af denne ekstraordinære indsats, men også fordi vi ønsker at undersøge, hvilke faktorer både organisatorisk, ledelsesmæssigt og menneskeligt, der er med til at sikre den fælles handlekraft i forhold til en sundhedskrise, som ingen havde forventet omfanget af.

Udgivet
14. april 2020Artikel · Strategirealisering

Coronakrisen baner vejen for nye samarbejdsformer og fornyet lederskab

Læringskurven er stejl for alle i disse uger. Både medarbejdere og ledere yder en helt utrolig indsats og tager kæmpe ansvar. I den offentlige sektor kæmpes der for at redde menneskeliv og holde velfærdssamfundets vitale funktioner i gang. I den private sektor kæmpes der for virksomhedernes overlevelse og fremtid.

Udgivet
4. oktober 2019Artikel · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Luk kunderne ind i maskinrummet

Vores velfærdssamfund er under pres, og der er hårdt brug for, at vi sammen gentænker måden, vi har indrettet velfærdssystemet på. Der har aldrig været et større behov end nu for at tænke nyt og skabe nye veje til velfærd, hvis vi skal sikre sammenhængskraften både lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. Men hvordan gør vi det i praksis og hvilke metoder har vi, som kan bruges?

Indlæs flere
2020-02-11T13:44:22+01:00