Velfærdsudvikling 2019-10-10T14:28:09+02:00

Velfærdsudvikling

Vores velfærdssamfund er under pres, og der er hårdt brug for, at vi sammen gentænker måden, vi har indrettet velfærdssystemet på. Der har aldrig været et større behov end nu for at tænke nyt og skabe nye veje til velfærd, hvis vi skal sikre sammenhængskraften både lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. Derfor brænder vi også for dagligt at udfordre vanetænkningen og den klassiske velfærdsmodel sammen med ambitiøse og drevne borgere, kommuner, regioner, foreninger, virksomheder og frivillige aktører. Ved at mobilisere mennesker på tværs af sektorer puster vi liv i den kollektive handlekraft, så nye samarbejder og partnerskaber i et rigt mix af fagligheder og perspektiver kan opstå, styrke dialogen og demokratiet og tænke vores fælles velfærd forfra.

Vi gør med andre ord velfærdsudvikling til et fælles anliggende.

LÆS MERE OM HVORDAN VI ARBEJDER

Hvis vi vil sikre vores fælles fremtid og velfærd, er vi nødt til at vende opmærksomheden mod det store potentiale, der ligger i en bredere og mere systematisk mobilisering af ressourcer

Kun ved at mobilisere den kollektive handlekraft på tværs af sektorer, organisationer, virksomheder og borgere kan vi nytænke og styrke velfærden og væksten.

Når vi sikrer bred mobilisering af ressourcer i arbejdet med velfærdsudvikling, ser vi gang på gang stærke samarbejdsalliancer løse komplekse samfundsproblemer inden for sundhed, integration, beskæftigelse og klima. Sammen med nysgerrige og ambitiøse organisationer har vi bl.a.:

# Højnet borgertilfredshed, demokratisk deltagelse og dialog

Identificeret kortere veje til langtidsholdbare løsninger og velfærd med effekt

# Skabt større synergi mellem offentlige, frivillige og private organisationer

# Styrket den politiske ledelse og samspil med det strategiske niveau

# Bidraget til større trivsel blandt medarbejdere, som oplever effekten af at arbejde mere på tværs og ”ud af huset”

Alle har en aktie i velfærden

Vi er alle medskabere af velfærd. Og vi har ofte set, hvordan aktører i fællesskab kan skabe radikalt anderledes og langt mere holdbare velfærdsløsninger. Heldigvis er tendensen også, at borgere, private virksomheder, offentlige organisationer og frivillige foreninger i stadig højere grad nytænker velfærden og skaber løsninger med hinanden på tværs af sektorer. Når velfærd samskabes, fører det typisk til innovative løsninger med nye arbejdsdelinger og tilfører nye former for ressourcer, som styrker sammenhængskraften i vores samfund.

Bring aktører sammen om velfærdsudvikling

Det er afgørende for velfærden, at vi etablerer flere nye samarbejder og partnerskaber, der kan forstyrre de vante forståelser, tilgange og løsningen af kerneopgaven. I Resonans arbejder vi målrettet på at skabe rammerne for, at nye samarbejdsalliancer kan opstå, hvor udefra-og-ind-perspektiver fra omverden skaber afsæt for at afprøve nye initiativer og måder at skabe velfærd på.

Skab nyt ved at tænke velfærd forfra

Vi tror på nødvendigheden af at tænke velfærd forfra, og vi har oplevet effekten af at gøre det. Velfærd forfra handler bl.a. om at forstyrre de klassiske rollefordelinger mellem politikere, kommuner, regioner, fagprofessionelle, virksomheder, foreninger og borgere. Ved at tænke velfærd forfra udfordrer vi den klassiske myndighedsopfattelse samtidig med, at vi finder og forstørrer det, der allerede virker og skaber mulighed for at eksperimentere med nye tilgange, handlinger og samarbejdsalliancer.

Sidste nyt fra velfærdsfronten

I Resonans arbejder vi hver dag for at holde velfærdsgryden i kog og strategifolk til ilden. Vi arrangerer, faciliterer og mobiliserer møder mellem mennesker med forskellig viden, perspektiver og tilgange, som forløser hinandens potentialer, udvider horisonter og sammen finder nye løsninger på fælles udfordringer. Og når vi ikke gør dét, så skriver vi blogs og artikler om det…

What’s cooking? Gå til alle arrangementer og artikler

Skal vi udvikle velfærden sammen?

Hver eneste dag rykker vi private virksomheder, kommuner, regioner, foreninger og borgere tættere sammen, så de i fællesskab kan udvikle morgendagens velfærd. Hvis vi skal drøfte, hvordan I griber velfærdsudviklingen an i jeres organisation, er døren til vores kontor på Hauser Plads i København altid åben. Men vil du være helt sikker på at fange os, så giv os et ring først – for vi står højst sandsynligt midt i en innovationsproces sammen med en samling ambitiøse velfærdsaktører et andet sted i landet.

Don’t be a stranger – kom i kontakt her