Topledersamling om strategirealisering

Fredag d. 30. Oktober kl. 9.30-11.00

Som en del af Ledelsesugen i uge 44 inviterer Resonans topledere fra staten, regioner, kommuner samt den private og frivillige sektor til Topledersamling om Strategirealisering med fokus på centrale dilemmaer, vigtige balancer og nyttige greb.

Dilemmaer i strategiarbejdet

Du vil som topleder få mulighed for at drøfte dine perspektiver og erfaringer omkring strategirealisering med andre topledere og ledelsesambassadør og kommunaldirektør i Albertslund Kommune Jette Runchel vil være vært sammen med Resonans, som faciliterer dialogen.

Resonans er ved at skrive en håndbog om Strategirealisering med bidrag fra 11 topledere og nogle af de interviewede vil deltage på Toplederarrangementet og sætte ord på deres oplevede udfordringer og resultater med at realisere strategier bl.a. kommunaldirektør i Esbjerg Kommune Rikke Vestergaard og direktør Allan Flyvbjerg fra Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden.

Ledelsesugen er afledt af Ledelseskommissionens anbefalinger og støttes af regeringen, KL og Danske Regioner. Du kan læse mere om Ledelsesugen her: https://ledelsesugen.dk

Sted: Gate 21, Bygning M Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund (maks. 30 deltagere. Rykkes online hvis Corona kræver det)

Tid: 30. oktober 2020, kl. 9.30-11.00

Tilmelding: Meld dig til via mail til partner i Resonans
Anne-Mette Scheibel as@resonans.dk eller mobil: 60251799

Flere artikler om strategirealisering og velfærdsudvikling

Udgivet
1. maj 2020Artikel · Ledelse · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Kommunale erfaringer fra Coronakrisens første tid

Coronakrisen har omvæltet dagligdagen for alle danskere. En stor del af den offentlige sektor tager et kæmpe ansvar på vegne af fællesskabet, for at sikre de ældre og sårbare og alle danskernes beskyttelse mod coronavirus. Samarbejdet mellem myndigheder og diverse sundhedsaktører står sin prøve i denne tid, og det er imponerende at se, hvordan beslutninger og svære prioriteringer træffes, foretages og realiseres indenfor kort tid. Vi har i Resonans lavet interviews og fået input fra 10 kommunale kriseledere (kommunaldirektører, direktører, chefer og ledere) fra 4 forskellige kommuner om deres oplevelser af Coronakrisens første dage og uger. Det har vi, fordi vi ønsker at bidrage til anerkendelsen af denne ekstraordinære indsats, men også fordi vi ønsker at undersøge, hvilke faktorer både organisatorisk, ledelsesmæssigt og menneskeligt, der er med til at sikre den fælles handlekraft i forhold til en sundhedskrise, som ingen havde forventet omfanget af.

Udgivet
14. april 2020Artikel · Strategirealisering

Coronakrisen baner vejen for nye samarbejdsformer og fornyet lederskab

Læringskurven er stejl for alle i disse uger. Både medarbejdere og ledere yder en helt utrolig indsats og tager kæmpe ansvar. I den offentlige sektor kæmpes der for at redde menneskeliv og holde velfærdssamfundets vitale funktioner i gang. I den private sektor kæmpes der for virksomhedernes overlevelse og fremtid.

Udgivet
4. oktober 2019Artikel · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Luk kunderne ind i maskinrummet

Vores velfærdssamfund er under pres, og der er hårdt brug for, at vi sammen gentænker måden, vi har indrettet velfærdssystemet på. Der har aldrig været et større behov end nu for at tænke nyt og skabe nye veje til velfærd, hvis vi skal sikre sammenhængskraften både lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. Men hvordan gør vi det i praksis og hvilke metoder har vi, som kan bruges?

Indlæs flere
2020-10-06T11:43:36+02:00