Kort Nyt · Strategi

Takeaways fra Folkemødet 2019

Så er vi hjemme igen efter et begivenhedsrigt Folkemøde, hvor samskabelse blev sat i højsædet. I Samskabelsesarenaens telt satte vi fokus på danskernes sundhed og trivsel gennem en række events. Vi fik delt viden og succesfulde cases, skabt konkrete outputs og nye relationer og sået frø til nye projekter som vi håber, vil vokse og bidrage til et sundere og bedre Danmark. Herunder har vi samlet de vigtigste konkrete takeaways fra Folkemødet 2019.

Nye samarbejder

  • DSRog PLOgår i gang med at tale sammen om, hvordan sygeplejestuderende kan komme i praktik hos de praktiserende læger og dermed understøtte det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  • Alkohol og Samfund og De Forenede Dampvaskerierfølger op på, hvordan de kan samarbejde om alkoholudfordringer på deres arbejdspladser bl.a. i regi af projekt Broen til Bedre Sundhed på Lolland-Falster.
  • SDCC inviterer regioner, kommuner og fonde til et samarbejde om at udvikle en model for, hvordan der kan arbejdes med forskellige typer af evidens i forhold til forebyggende bæredygtige fællesskaber og sundhedsfremme

Nye opmærksomhedspunkter

I Samskabelsesarenaen blev mange gode eksempler på fællesskaber, der virker forebyggende på ensomhed og sundhedsfremmende delt. Som et resultat af arbejdsprocesserne er Ventilen blevet koblet til forskellige organisationer. De kommunale deltagere blev skærpede på, at de skal søge meget mere viden fra foreninger, NGO’er og i civilsamfundet for at blive klogere på, hvilke fællesskaber, der faktisk eksisterer, virker og har en beskyttende faktor mod #ensomhed og mistrivsel. Sund By Netværket tager det til sig, at de kan bidrage endnu mere til spredning af gode cases og eksempler på #fællesskaber fra kommunerne – og kommunerne blev opmærksomme på at arbejde endnu mere opsøgende og kommunikere det, der virker.

Spredning af værktøj

Forskningsprojektet fra SDCC, der gør brug af dialogværktøjet ’Familiekassen’, der sætter de nære relationer i fokus er udviklet til familier, der er ramt af diabetes. Viden, værktøj og erfaringer kan med fordel spredes til familier med andre trivsels- og sundhedsudfordringer, fordi selve formatet handler om at genskabe de gode nære familie- og netværksrelationer, hvor sundhedsudfordringerne ikke reduceres alene til et individuelt problem. Værktøjet har vist tydelige positive resultater, fordi hele familienetværket bliver aktiveret. Kodeordet her er, at familien og det tætteste netværk til patienten/borgeren som enhed er første skridt, inden man begynder at arbejde med at patienten/borgerne deltager i andre typer behandlingstilbud eller fællesskaber.

Unges bud på danske indikatorer til FN’s verdensmål 3

Sammen med GAME og IMCC samlede vi 30 unge til en workshop, hvor de udviklede 4 vigtige opmærksomhedspunkter og 12 indikatorer på, hvad der skal i fokus i det danske arbejde med verdensmål 3 som Danmarks Statistik har ansvaret for. De unge bidrag blev overdraget til både Danmarks Statistik og FN’s ungdomsdelegat Marie My Warborg Larsen. GAMEog IMCC forpligter sig nu sammen på at være vagthunde og ambassadører for de unges stemmer overfor Danmarks Statistiks fremadrettede arbejde. De unges bud på opmærksomhedspunkter handlede bl.a. om flere synlige og tilgængelige fællesskaber, mere digital robusthed gennem digital dannelse og et langt større fokus på en holdningsændring ift. den danske #alkoholkultur og unge brug af alkohol. Vi glæder os til at følge arbejdet for at unge perspektiver bliver inkluderet!

Tak til alle jer, der var med til at arrangere Samskabelsesarenaen: Steno Diabetes Center Copenhagen, Steno Diabetes Center Sjælland, Sund By Netværket, Center for Klinisk Forskning – Forebyggelseslaboratoriet, IMCC, Fredericia Kommune, Assembly Voting, Dansk Selskab for Folkesundhed, GAME og Friluftsrådet.

Gå til oversigten over
nyheder, arrangementer og artikler

What else is cooking?

What else is cooking? Her er seneste nyt

Udgivet
12. maj 2020It's Cooking! · Kort nyt · Ledelse · Samskabelse og Innovation · Velfærdsudvikling

Online workshops i 3 labs​: Offentlig ledelse, nytænkning og sundhedssamarbejder​

Coronakrisen har omvæltet dagligdagen for alle danskere. En stor del af den offentlige sektor tager et kæmpe ansvar på vegne af fællesskabet, for at sikre de ældre og sårbare og alle danskernes beskyttelse mod coronavirus. Samarbejdet mellem myndigheder og diverse sundhedsaktører står sin prøve i denne tid, og det er imponerende at se, hvordan beslutninger og svære prioriteringer træffes, foretages og realiseres indenfor kort tid. Vi har i Resonans lavet interviews og fået input fra 10 kommunale kriseledere (kommunaldirektører, direktører, chefer og ledere) fra 4 forskellige kommuner om deres oplevelser af Coronakrisens første dage og uger. Det har vi, fordi vi ønsker at bidrage til anerkendelsen af denne ekstraordinære indsats, men også fordi vi ønsker at undersøge, hvilke faktorer både organisatorisk, ledelsesmæssigt og menneskeligt, der er med til at sikre den fælles handlekraft i forhold til en sundhedskrise, som ingen havde forventet omfanget af.

Udgivet
6. maj 2020It's Cooking! · Kort nyt · Ledelse · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Webinar: Erfaringer fra Corona-tiden og fremtiden for online læring

I Resonans har vi indsamlet Corona-erfaringer fra 47 elever, lærere, ledere og forældre fra 5 grundskoler og 2 gymnasier. Dem deler vi nu på et interaktivt webinar. Vi har gerne ville anerkende den ekstraordinære indsats og undersøge hvilke styrker og læringspointer, som er blevet tydelige i krisens første fase samt hvilke potentialer, der er fremadrettet. Formålet med webinaret er at præsentere de tværgående mønstre, som vi ser i det indsamlede materiale, og på den baggrund arbejde fremadrettet med de konkrete erfaringer og den nye læring. Herefter vil vi invitere deltagerne i undersøgelsen og øvrige webinardeltagere til dialog og erfaringsudveksling med afsæt i tre temaer. Vi vil også arbejde i virtuelle grupper med produktion af konkrete anbefalinger til fremtiden for online læring på grundskoler og gymnasier.

Udgivet
1. maj 2020Artikel · Ledelse · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Kommunale erfaringer fra Coronakrisens første tid

Coronakrisen har omvæltet dagligdagen for alle danskere. En stor del af den offentlige sektor tager et kæmpe ansvar på vegne af fællesskabet, for at sikre de ældre og sårbare og alle danskernes beskyttelse mod coronavirus. Samarbejdet mellem myndigheder og diverse sundhedsaktører står sin prøve i denne tid, og det er imponerende at se, hvordan beslutninger og svære prioriteringer træffes, foretages og realiseres indenfor kort tid. Vi har i Resonans lavet interviews og fået input fra 10 kommunale kriseledere (kommunaldirektører, direktører, chefer og ledere) fra 4 forskellige kommuner om deres oplevelser af Coronakrisens første dage og uger. Det har vi, fordi vi ønsker at bidrage til anerkendelsen af denne ekstraordinære indsats, men også fordi vi ønsker at undersøge, hvilke faktorer både organisatorisk, ledelsesmæssigt og menneskeligt, der er med til at sikre den fælles handlekraft i forhold til en sundhedskrise, som ingen havde forventet omfanget af.

Indlæs flere
2019-06-18T14:52:11+02:00