Kort Nyt · Strategi

Takeaways fra Folkemødet 2019

Så er vi hjemme igen efter et begivenhedsrigt Folkemøde, hvor samskabelse blev sat i højsædet. I Samskabelsesarenaens telt satte vi fokus på danskernes sundhed og trivsel gennem en række events. Vi fik delt viden og succesfulde cases, skabt konkrete outputs og nye relationer og sået frø til nye projekter som vi håber, vil vokse og bidrage til et sundere og bedre Danmark. Herunder har vi samlet de vigtigste konkrete takeaways fra Folkemødet 2019.

Nye samarbejder

  • DSRog PLOgår i gang med at tale sammen om, hvordan sygeplejestuderende kan komme i praktik hos de praktiserende læger og dermed understøtte det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  • Alkohol og Samfund og De Forenede Dampvaskerierfølger op på, hvordan de kan samarbejde om alkoholudfordringer på deres arbejdspladser bl.a. i regi af projekt Broen til Bedre Sundhed på Lolland-Falster.
  • SDCC inviterer regioner, kommuner og fonde til et samarbejde om at udvikle en model for, hvordan der kan arbejdes med forskellige typer af evidens i forhold til forebyggende bæredygtige fællesskaber og sundhedsfremme

Nye opmærksomhedspunkter

I Samskabelsesarenaen blev mange gode eksempler på fællesskaber, der virker forebyggende på ensomhed og sundhedsfremmende delt. Som et resultat af arbejdsprocesserne er Ventilen blevet koblet til forskellige organisationer. De kommunale deltagere blev skærpede på, at de skal søge meget mere viden fra foreninger, NGO’er og i civilsamfundet for at blive klogere på, hvilke fællesskaber, der faktisk eksisterer, virker og har en beskyttende faktor mod #ensomhed og mistrivsel. Sund By Netværket tager det til sig, at de kan bidrage endnu mere til spredning af gode cases og eksempler på #fællesskaber fra kommunerne – og kommunerne blev opmærksomme på at arbejde endnu mere opsøgende og kommunikere det, der virker.

Spredning af værktøj

Forskningsprojektet fra SDCC, der gør brug af dialogværktøjet ’Familiekassen’, der sætter de nære relationer i fokus er udviklet til familier, der er ramt af diabetes. Viden, værktøj og erfaringer kan med fordel spredes til familier med andre trivsels- og sundhedsudfordringer, fordi selve formatet handler om at genskabe de gode nære familie- og netværksrelationer, hvor sundhedsudfordringerne ikke reduceres alene til et individuelt problem. Værktøjet har vist tydelige positive resultater, fordi hele familienetværket bliver aktiveret. Kodeordet her er, at familien og det tætteste netværk til patienten/borgeren som enhed er første skridt, inden man begynder at arbejde med at patienten/borgerne deltager i andre typer behandlingstilbud eller fællesskaber.

Unges bud på danske indikatorer til FN’s verdensmål 3

Sammen med GAME og IMCC samlede vi 30 unge til en workshop, hvor de udviklede 4 vigtige opmærksomhedspunkter og 12 indikatorer på, hvad der skal i fokus i det danske arbejde med verdensmål 3 som Danmarks Statistik har ansvaret for. De unge bidrag blev overdraget til både Danmarks Statistik og FN’s ungdomsdelegat Marie My Warborg Larsen. GAMEog IMCC forpligter sig nu sammen på at være vagthunde og ambassadører for de unges stemmer overfor Danmarks Statistiks fremadrettede arbejde. De unges bud på opmærksomhedspunkter handlede bl.a. om flere synlige og tilgængelige fællesskaber, mere digital robusthed gennem digital dannelse og et langt større fokus på en holdningsændring ift. den danske #alkoholkultur og unge brug af alkohol. Vi glæder os til at følge arbejdet for at unge perspektiver bliver inkluderet!

Tak til alle jer, der var med til at arrangere Samskabelsesarenaen: Steno Diabetes Center Copenhagen, Steno Diabetes Center Sjælland, Sund By Netværket, Center for Klinisk Forskning – Forebyggelseslaboratoriet, IMCC, Fredericia Kommune, Assembly Voting, Dansk Selskab for Folkesundhed, GAME og Friluftsrådet.

Gå til oversigten over
nyheder, arrangementer og artikler

What else is cooking?

What else is cooking? Her er seneste nyt

Udgivet
7. september 2020Kort nyt · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Resonans og KLK indgår strategisk samarbejde

Resonans og KLK er på en fælles mission. Vi vil udvikle den kommunale velfærd sammen med kommunerne. Derfor har vi indgået et samarbejde, hvor vi i fællesskab kan hjælpe kommunerne med at realisere deres ambitioner og lave endnu bedre løsninger til gavn for borgerne.

Udgivet
25. august 2020It's Cooking!

Digitale tips: Mød ind i den nye virkelighed

Corona har påvirket hverdagen for de fleste organisationer. Vi oplever store forandringer hos kunder og samarbejdspartere både i det private og det offentlige. Vi kan ikke mødes på samme måde som vi kunne før Corona. Selvom mange er tilbage på arbejdspladsen, er det svært at samle mange mennesker. Vi er nød til at møde ind i den nye digital virkelighed, der er kommet for at blive. For nogle er det et nødvendigt alternativ, for andre er der opstået nye anvendelsesmuligheder. Foruden begrænset transporttid og -omkostninger, kan mødefrekvens og -længe, tænkes på nye måder. Det udforsker vi løbende med vores kunder både i interaktive workshops, digitale konferencer og samlinger for hele organisationer online.

Indlæs flere
2019-06-18T14:52:11+02:00