Invitation: Inspirationsmøde

Skab værdi gennem lokale folkemøder

Folkemødet på Bornholm har 10-års jubilæum i 2020 og gennem tiden har formatet spredt sig rundt i landet. En række mindre Folkemøder er blomstret op, enten forankret i en branche, tema eller et lokalsamfund. Men hvordan sikrer man som arrangør, at det store arbejde skaber reel værdi, når de store events slutter?

Resonans har gennem 7 år arrangeret Samskabelsesarenaen på Folkemødet på Bornholm sammen med en lang række medarrangører. Her har vi debatteret og udviklet løsninger og erfaret på egen krop, hvad der skal til for at lykkes med at skabe værdi, der strækker sig ud over de fire dage. Den erfaring vil vi gerne dele ud af sammen med Helsingør og Sorø Kommune, der begge har afholdt succesfulde kommunale folkemøder. På inspirationsmødet kommer vi til at fokusere på:

Foreløbigt program:

16.00: Velkomst og præsentation af deltagere

16.15: Interview med Stine Johansen, Kommunaldirektør i Helsingør Kommune og Søren S. Kjær, Kommunaldirektør i Sorø Kommune: Hvorfor lokale folkemøder?

16.45: Dialog om potentialer ved lokale folkemøder

17.00: Panel om erfaringer med lokale folkemøder. Panelet består af Stine Johansen, Kommunaldirektør; Søren S. Kjær, Kommunaldirektør; Pelle Nybirk, Kommunikationschef i Foreningen Folkemødet; Helle Solvang fra Værtskabet. Selvstændig moderator og samtaleudvikler og del af det internationale netværk ‘’Art of hosting’

17.30: Konkrete greb til det værdiskabende folkemøde

18.00: Tak for i dag

Flere artikler om strategirealisering og velfærdsudvikling

Udgivet
1. maj 2020Artikel · Ledelse · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Kommunale erfaringer fra Coronakrisens første tid

Coronakrisen har omvæltet dagligdagen for alle danskere. En stor del af den offentlige sektor tager et kæmpe ansvar på vegne af fællesskabet, for at sikre de ældre og sårbare og alle danskernes beskyttelse mod coronavirus. Samarbejdet mellem myndigheder og diverse sundhedsaktører står sin prøve i denne tid, og det er imponerende at se, hvordan beslutninger og svære prioriteringer træffes, foretages og realiseres indenfor kort tid. Vi har i Resonans lavet interviews og fået input fra 10 kommunale kriseledere (kommunaldirektører, direktører, chefer og ledere) fra 4 forskellige kommuner om deres oplevelser af Coronakrisens første dage og uger. Det har vi, fordi vi ønsker at bidrage til anerkendelsen af denne ekstraordinære indsats, men også fordi vi ønsker at undersøge, hvilke faktorer både organisatorisk, ledelsesmæssigt og menneskeligt, der er med til at sikre den fælles handlekraft i forhold til en sundhedskrise, som ingen havde forventet omfanget af.

Udgivet
14. april 2020Artikel · Strategirealisering

Coronakrisen baner vejen for nye samarbejdsformer og fornyet lederskab

Læringskurven er stejl for alle i disse uger. Både medarbejdere og ledere yder en helt utrolig indsats og tager kæmpe ansvar. I den offentlige sektor kæmpes der for at redde menneskeliv og holde velfærdssamfundets vitale funktioner i gang. I den private sektor kæmpes der for virksomhedernes overlevelse og fremtid.

Udgivet
4. oktober 2019Artikel · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Luk kunderne ind i maskinrummet

Vores velfærdssamfund er under pres, og der er hårdt brug for, at vi sammen gentænker måden, vi har indrettet velfærdssystemet på. Der har aldrig været et større behov end nu for at tænke nyt og skabe nye veje til velfærd, hvis vi skal sikre sammenhængskraften både lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. Men hvordan gør vi det i praksis og hvilke metoder har vi, som kan bruges?

Indlæs flere
2020-02-11T13:32:31+01:00