Nytårskur i Folketingets Fællessal | AFHOLDT 1. februar 2018

Samskabelsesbevægelsens Nytårskur 2018: Året der gik og next step for samskabelse

Den Nationale Samskabelsesbevægelse inviterer til Nytårskur den 1. februar 2018 i Folketingets Fællessal: Vær med, når vi tager temperaturen på samskabelse på tværs af kommuner, regioner og stat og spørger: Hvad er næste skridt?

For et år siden åbnede mere end 200 deltagere Den Nationale Samskabelsesbevægelse i Folketingets Fællessal. Siden er adskillige samskabelsesinitiativer sat i søen såvel lokalt som på landsplan, og overalt i landet har kommuner, regioner og staten gjort sig værdifulde erfaringer. Nu er det tid til next step, og bestyrelsen for Den Nationale Samskabelsesbevægelse inviterer derfor alle interesserede til Nytårskur den 1. februar 2018 kl. 13-16. Her gør vi status på året, der gik, udfordrer hinanden og kigger i krystalkuglen efter svar på, hvordan samskabelse kan bidrage til nye og bedre veje til velfærd og offentlig styring i 2018. Resonans faciliterer Nytårskuren, Torsten Gejl (MF, Alternativet) er vært, og bestyrelsen for Den Nationale Samskabelsesbevægelse byder velkommen og runder af.

Samskabelsen rykkede i 2017

I 2017 har samskabelse som tilgang og metode mere end nogensinde før udfordret de klassiske forestillinger om velfærdsproduktion samt kommunal og regional politikudvikling. Samskabelse har i det forgangne år givet anledning til både løftede bryn og rynkede næser, men uanset hvordan man vender og drejer det, så har samskabelse i 2017 for alvor sparket døren ind til de kommunalpolitiske arenaer rundt om i landet og rystet den lokaldemokratiske pose.

En enkelt paragraf har ført borgere og politikere sammen omkring politikudviklingen i en sådan grad, at DR i forbindelse med kommunalvalget 2017 bl.a. i en artikel med overskriften Kommune bruger borgerne som specialister satte fokus på, hvordan samskabelse i  Gentofte Kommune bidrager til at løse lokale udfordringer. Nye samarbejdsalliancer er etableret for at finde tværgående og mere holdbare løsninger på store regionale velfærdsudfordringer, bl.a. på sundhedsområdet i Region Sjælland. Og på landsplan har Rigspolitiet udviklet og offentliggjort en struktureret processtruktur for samskabelse i syv faser med konkrete greb, som bl.a. er blevet anvendt til at skabe tryghed i natteliv og belastede boligområder i tæt samarbejde mellem politiet, relevante myndigheder, private virksomheder og berørte borgere.

Og disse er blot et lille udpluk af de mange eksempler på, hvordan samskabelse – eller co-creation – kan åbne op for at finde nye veje til velfærd. Nogle af disse veje er fundet i regi af Samskabelsesbevægelsen – men mange andre som en helt naturlig konsekvens af den brede erkendelse på tværs af centrale velfærdsaktører af, at ingen alene kan løse de komplekse velfærdsudfordringer, vi sammen står over for.

Samskabelsesbevægelsens Nytårskur: Året der gik og hvad så nu?

Efter et år, hvor mange spændende samskabelsesaktiviteter og -tiltag altså har fyldt hverdagen for offentlige organisationer, private virksomheder, frivillige foreninger og aktive borgere, er det nu tid til at gøre status og samtidig kigge fremad mod et lovende år for den samskabte velfærd. Et år hvor Den Nationale Samskabelsesbevægelse sætter alle sejl ind på, at vi sammen løfter barren og bringer debatten og eksperimenterne op på næste klinge.

Derfor inviterer Samskabelsesbevægelsen alle interesserede til et festfyrværkeri af en Nytårskur i Folketingets Fællessal torsdag den 1. februar kl. 13-16. Her viser vi highlights fra året, der gik, og præsenterer eksempler på frontløbercases på nationalt niveau. Med afsæt i eksempler på samskabelse inden for temaerne sundhed, sikkerhed og klima tager vi derudover en kritisk debat om de barrierer og snubletråde, der er forbundet med:

 • At samskabe nye veje til velfærd, fx i forbindelse med myndighedsafgørelser
 • At udvikle nye tilgange til og forståelser af brug af faglighed, herunder fagbevægelsens rolle i samskabelse af velfærden i Danmark
 • At udvikle og kvalificere den politiske samarbejdskultur og politiske ledelse på tværs af folketing, kommuner og regioner

Til Samskabelsesbevægelsens Nytårskur tager vi også den vigtige debat med en række folketingspolitikere om, hvordan det egentlig går med samskabelsen på Christiansborg, herunder hvilke forudsætninger og demokratiske rum, der er behov for at udvikle på Borgen, hvis landspolitik i højere grad er noget, der skal samskabes på tværs.

Program: Samskabelsesbevægelsens Nytårskur i overskrifter

13.00-13.10: VELKOMST ved Bestyrelsen for Den Nationale Samskabelsesbevægelse og Torsten Gejl, MF, Alternativet

 • Anders Folmer Buhelt, Direktør, URK
 • Frank E. Andersen, Kommunaldirektør, Gentofte Kommune
 • Jacob Torfing, Professor, RUC

13.10-13.20: ÅRET DER GIK i tal, lyd og levende billeder v. Resonans samt undersøgelse af opgaveudvalg v. Jens Reiermann, Journalist, Altinget/Mandag Morgen

13.20-14.00: 3 NATIONALE FRONTLØBERCASES v. Politiet, Region Hovedstaden og Region Sjælland + internationalt perspektiv

 • SIKKERHED / POLITIET Samskabelse har været en del af politiets praksis siden 2014. Med samskabelse har politiet indført en ny, fokuseret samarbejdsform, hvor der indgåes i nye samarbejder med henblik på at skabe helhedsorienterede, bæredygtige løsninger omkring komplekse udfordringer. En særlig kompleks udfordring, som arbejdes på, er IT- relateret økonomisk kriminalitet, hvor politiet indgår i samarbejde med blandt andre Forbrugerrådet Tænk, E-mærket, Finans Danmark, Dansk Erhverv, NETS, Nordea, Danske Bank, DSB og samhandelsites såsom Trendsales, DBA og Gul & Gratis – og mange flere. | v. Trine Møller, vicepolitiinspektør, Københavns Politi samt Bethina Louise Røge og Lea Gulstav Dalgaard, Specialkonsulenter, Nationalt Forebyggelsescenter, Rigspolitiet
 • KLIMA / REGION H Udfordringen omkring klima er kommet for at blive. Det kalder på samarbejde på tværs, og der er behov for en aktør, der kan samle flere parter, som sammen går ind i kampen for klimaet. Den rolle har Region Hovedstaden påtaget sig. Hør om Nordkystens Fremtid – hvor 3 kommuner samarbejder om kystbeskyttelse og Energi på Tværs, og 29 kommuner sammen med de 7 største forsyningsselskaber i hovedstadsregionen arbejder om en fælles strategisk energiplan. Vi får også indblik i fyrtårnsprojektet CALL Copenhagen, der skal understøtte kommunernes arbejde med at komme fra klimatilpasningsplaner til implementering af løsninger.| v. Gitte Ellehave Schultz, Enhedschef, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
 • SUNDHED / REGION SJÆLLAND Broen til Bedre Sundhed er et unikt udviklingsprogram for folkesundheden på Lolland-Falster. Et partner- og fællesskab, der på én gang arbejder for at skabe bedre sundhed, større kvalitet og en sund økonomi. Fundamentet er partnerskaber og samarbejder mellem Lolland og Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, praktiserende læger, det lokale erhvervsliv og TrygFonden. Du får indblik i viden og erfaringer fra projektet og hører, hvordan Region Sjælland arbejder målrettet med at bygge bro og udvikle tilbud og indsatser på tværs. | v. Preben Cramon, Sundhedsfaglig chef i Region Sjælland
 • INTERNATIONALT PERSPEKTIV v. Christian Bason, adm. direktør i Dansk Designcenter

14.00-14.30: DEBATRUNDE 1: NYE VEJE TIL VELFÆRD – kan myndighedsopgaver samskabes? Medvirkende:

 • Rasmus Bjerregaard, Kommunaldirektør, Holbæk Kommune
 • Trine Møller, Vicepolitiinspektør, Københavns Politi
 • Peter Dexters, Projektleder, Kriminalforsorgen
 • Anders Folmer Buhelt, Direktør, URK
 • Frank E. Andersen, Kommunaldirektør, Gentofte Kommune
 • Jacob Torfing, Professor, RUC

14.30-14.45: PAUSE

14.45-15.15: DEBATRUNDE 2: FAGLIGHED OG FAGBEVÆGELSENS ROLLE – hvordan udvikler vi nye tilgange til brug af faglighed og dermed andre fagidentiteter? Medvirkende:

 • Klaus Matthiesen, Overenskomstchef, FTF
 • Eva Sørensen, Professor, RUC
 • Anni Ehlers, Direktør, INSP!
 • Karen Frederiksen, Uddannelseschef, VIA
 • Christina Grøntved, Direktør, Incita

15.15-15.50: DEBATRUNDE 3: STYRING OG POLITISK LEDELSE – hvordan styrker vi den politiske ledelse og kultur på tværs af folketing, regioner og kommuner? Medvirkende:

 • Torsten Gejl, MF, Alternativet
 • René Christensen, MF, Dansk Folkeparti
 • Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden
 • Lone Loklindt, Kommunalpolitiker, Frederiksberg Kommune
 • Merete Amdisen, Kommunalpolitiker, Ishøj Kommune

15.50-16.00: NYE SAMSPILSALLIANCER – WHAT’S NEXT? Afrunding v. Bestyrelsen for Den Nationale Samskabelsesbevægelse

 • Rasmus Bjerregaard, Kommunaldirektør, Holbæk Kommune
 • Jacob Torfing, Professor, RUC

Tilmelding

Tilmeldingen er lukket mandag d. 29. januar.

Grafik for Den Nationale Samskabelsesbevægelses Nytårskur 2018: Første år i Samskabelsesbevægelsen

Gå til oversigten over andre
nyheder, arrangementer og artikler
fra Resonans

What else is cooking?

Hvad betyder samskabelse, og hvad er forudsætningerne for at lykkes?

Læs mere i Manifest for samskabelse, som RUC og Resonans har taget initiativ til at udvikle sammen med 40 organisationer.

Læs manifest for samskabelse

De 7 principper for Den Nationale Samskabelsesbevægelse:

#1 Vær med til at medskabe nye veje til velfærd på tværs af sektorer

#2 Vær med til at løse samfundsproblemer og udfordre vanetænkningen i nye fællesskaber

#3 Vær med i et ligeværdigt samarbejde, hvor alle bringer viden og ideer ind

#4 Vær med til at øge den kollektive handlekraft gennem aktiv deltagelse

#5 Vær med til at skabe offentlig værdi gennem mobilisering af en mangfoldighed af ideer og ressourcer

#6 Vær med til at skabe målbare effekter gennem konkrete samhandlinger

#7 Vær ambassadør for samskabelse ved at dele viden og erfaringer

What else is cooking? Her er seneste nyt

Udgivet
30. januar 2019It's Cooking! · Ledelse · Samskabelse og Innovation · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Ledelseskommissionens anbefalinger

Ledelseskommissionens anbefalinger: Hvad er nyt? Hvad skal I forstærke af det, I allerede gør? Og hvor skal I udvikle jeres ledelsespraksis og strukturer for ledelse med borgeren i centrum? Vi har i Resonans drøftet anbefalingerne med styrelser, kommuner, regioner og foreninger gennem det seneste halve år for at få skærpet fokus på de vigtigste perspektiver i anbefalingerne. Vi deler gerne vores idéer til, hvordan I kommer i gang med anvendelsen anbefalingerne, og hvordan de bliver en løftestang til velfærdsudvikling og strategirealisering i jeres organisation.

Udgivet
21. januar 2019Artikel · Ledelse · Strategirealisering

I møder til halsen – benspænd til bedre mødekultur

I denne artikel får du helt konkrete idéer til, hvordan du kan skabe flere møder og styrke mødekulturen i din virksomhed. Artiklen er er skrevet af konsulent og partner i Resonans Mikkel Ejsing i samarbejde HR-partner og tidligere afdelingsleder i Novo Nordisk, Jacob Ørting.

Indlæs flere
2018-02-05T12:08:51+00:00