Det danske samfund er et effektivt og målrettet samfund, hvor tempoet er højt og alle gør deres indsats – dog ofte i hver sin ’indhegning’. Ofte kategoriseres vi som unge eller gamle, som familie eller enlige, som arbejdende eller ledige m.m. Vi er eksperter i at dele samfundet op i sektorer, målgrupper og fagligheder. Det er smart på mange punkter – men det hæmmer samtidig sammenhængskraften og fællesskabsfølelsen.

Derfor har vi brug for nye typer af fællesskaber – nye steder at samles, hvor vi udnytter hinandens forskellighed til at udvikle os og skabe resultater, der er ud over det, vi kan formå hver især. Jeg tror, at der er så stor opmærksomhed omkring samskabelse, Kommune 3.0, collective impact og den 4. sektor, fordi vi ser behovet for nye veje til velfærd og vækst gennem nye typer af fællesskaber og partnerskaber.

Samskabelsen sker bedst på ’neutrale’ samskabelsesarenaer, som ikke er ’nogens’ men ’vores’. En sådan samskabelsesarena er INSP! i Roskilde et fantastisk eksempel på. INSP! er et samskabelseshus, hvor alle er velkomne, hvor mangfoldigheden er stor, og hvor værdi skabes på helt nye måder i et mix af sociale, kreative og entreprenørielle aktiviteter, der ikke på forhånd er definerede. Det skaber rum for at samskabe nye velfærdsløsninger i  partnerskaber mellem civilsamfund, kommune, erhvervsliv, forskning og uddannelse. Det er samtidig platform for forretning og omsætningen i INSP!, der vækster i gazelle-fart.

Åbent Inspiratorium 

Resonans faciliterede torsdag den 10. december Åbent Inspiratorium på INSP!, Her var 40 mennesker samlet fra blandt andet andre kommuner, der er nysgerrige på INSP! og de fem års erfaringer, der er opbygget. Udover de kommunale professionelle deltagere deltog borgergrupper fra Gentofte, Kalundborg og Frederiksværk, der arbejder med lignende lokalsamfundsinitiativer. Undervejs gav direktør i INSP! Anni Ehlers, vicedirektøren i Roskilde Kommune, Henrik Abildstrup, samt forsker fra RUC Jonas Egmose et oplæg om værdien af INSP!.

Indledningsvist beskrev Anni Ehlers INSP! som: ”Vi arbejder med at skabe relationer, ikke med at løse et enkelt problem, men gennem relationer forudsætninger for at kunne løse alle slags problemer. Relationer gør det muligt at respondere hurtigt på de behov og ideer, mennesker træder ind ad døren med. Fx kom Mette i 2012 som ledig. Hun savnede sit gamle arbejdsfællesskab, især om fredagen. Vi inviterede ledige til morgenkaffe gennem vores netværk, mest for at fremme trivsel. Der var stor interesse og ledige kom med vidt forskellige baggrunde og begyndte selv at udvikle relevante aktiviteter, som viste sig at kunne bringe dem i job”.

Ledige med Drive er i dag et netværkstilbud til alle ledige i Roskilde Kommune, der kan bruge huset alle hverdage og samarbejder med Jobcenter, A-kasser, fagforeninger og mere end 30 virksomheder. I 2015 kom 41 i job og 21 videre i uddannelse, løntilskud, jobrotation, praktik mv. og 104 nye deltagere til netværket, som også tæller ikke-ledige og frivillige fagfolk, der gerne vil byde ind med jobtips, oplæg mv.

Det særlige ved INSP!, som Jonas Egmose formulerede, så er INSP! det socio-spatiale rum, hvor de ellers så ofte anvendte kategoriseringer, systematiseringer og indhegninger af alting brydes, med et resultat af nyskabelse på tværs af mennesker af enhver slags: ”Vi er i vores kultur blevet fabelagtigt dygtige til at kategorisere, putte ting i kasser, lave systemer til at sikre systemets fortsatte selvoptimering. Men hvad gør vi i det øjeblik denne strategi for alvor kommer på kollisionskurs med den måde livet hænger sammen på i social og økologisk forstand? Det er nok et spørgsmål, som vi må forstå som en større kulturel omstillingsproces, og hvor INSP! er blot en lille, men givetvis også eksemplarisk historie om alternative veje at gå.”

Vicedirektør Henrik Abildtrup anerkendte, at de fællesskaber, som INSP! skaber, ikke kan og skal skabes via kommunale tilbud. Hans eksempel var samarbejdet om psykisk sårbare og udsatte unge, som ikke kun giver gode resultater, men også nye roller til kommunens medarbejdere. De skal ikke være den unges relation, men skabe den unges indgang til alle relationsmulighederne på INSP!. Henrik illustrerede rollen med et billede fra tangoens verden. ”Hvis en kvinde til en milonga ikke bliver budt op i første runde, så ses hun på som ikke egnet og kommer slet ikke med i dansen.  Løsningen er, at hun lejer en good looking ”taxadanser” til den første dans – og det bringer hende ind i varmen resten af aftenen. Hjemmevejlederne fra Roskilde Kommune, der arbejder på og sammen med INSP!, har rollen, at de skal hjælpe de unge med i dansen”.

Udfordringerne ved at etablere samskabelsesarenaer

Udfordringen med at etablere samskabelsesarenaer er balancen mellem det frie borgerinitiativ og så styring og støtte fra eksempelvis kommunen og ressourcestærke private virksomheder, fonde mfl. Kommunens oplagte faciliterende rolle blev drøftet ivrigt på mødet ifht. at finde den rette balance i forskellige faser, når en samskabelsesarena er under udvikling. Et for stærkt kommunalt ejerskab i starten kan bremse borgerens engagement, samtidig med at borgerne har brug for en form for kick-start ressourcer. Ressourcer som eksempelvis ledige bygninger, hjælp til planlægning, netværk og økonomisk starthjælp. Samtidig er kommunen i en senere fase vigtig som partner i udviklingen af nye løsninger og som mulig kunde til dem. Det vigtigste er dog, at initiativet er forankret i civilsamfundet.

Henrik Abiltrups kommenterede kommunens rolle således: ”Det handler om at være observant, på det der sker i civilsamfundet, som kommunen kan koble sig på”.

Den 10. december blev en blandet gruppe af personer, med fælles ønsker og fælles udfordringer, bragt sammen om at udforske mulighederne omkring samskabelse. Der blev draget erfaringer og viden fra forskellige perspektiver og stimuleret nye tanker, som gav større afklaring og inspiration omkring, hvordan deltagerne selv kan komme i gang med at ’insp’e’. deres lokalsamfund. Resonans og INSP! vil i løbet af 2016 invitere til endnu et Åbent Inspiratorium.

2018-01-11T08:52:17+01:00