Online workshops i labs​: Offentlig ledelse, nytænkning og sundhedssamarbejder

Corona-erfaringerog fremadrettede anbefalinger

Resonans og NB-Nyt inviterer til online workshops, der samler op og debatterer Corona-krisens første tid. Vi producerer sammen fremadrettede anbefalinger til at fastholde nytænkningen og (nyesamarbejdsrelationer i sundhedsvæsenet, på tværs af faggrupper og kommune, region og stat.

Vi stiller skarpt på følgende temaer:

Samspillet mellem den administrative og politiske ledelse og samarbejdet med organisationen 
– hvilke erfaringer står vi på til næste Corona-fase?

Samarbejdet i sundhedsvæsenet på tværs af kommuner, regioner og statslige aktører
– hvor bringer ændringer i samarbejdet det nære sundhedsvæsen hen?

Innovation og nytænkningen i krisen på tværs af fagligheder
– hvordan holder vi fast i de nye arbejdsformer?

Corona

ER AFHOLDT: 26. maj kl. 15-17

LAB 1: Erfaring fra den førsteCorona-tid

 • Hvad har karakteriseret kriseledelsen i den første Corona-tid?
 • Hvad har det betydet for det administrative og politiske lederskab?
 • Hvad kan vi forvente af næste Corona-fase i forhold til ledelsesroller og samarbejdsrelationer ml. stat, regioner og kommuner? 

Paneldeltagere:

 • Søren S. Kjær, Kommunaldirektør, Sorø Kommune
 • Lisbeth Binderup, Chefkonsulent, Genitor ApS (indtil 1. maj 2020: Kommunaldirektør, Skanderborg Kommune)
 • Jacob Torfing, Professor i offentlig forvaltning, RUC
 • Merete Amdisen, Kommunalpolitiker, Ishøj Kommune
 • Anja Lund, Kommunalpolitiker, Nordfyns Kommune
 • Jens Erik Boesen, Kommunalpolitiker, Guldborgsund Kommune

ER AFHOLDT: 9. juni kl. 15-17

LAB 2: Videndeling og produktionaf anbefalinger

 • Hvilke udfordringer har vist sig under Corona-krisen?
 • Hvor og hvordan har vi håndteret udfordringerne med nytænkning?
 • Hvilken læring er opstået undervejs?

Paneldeltagere:

 • Martin Roed, Direktør, Glostrup Kommune
 • Lone Rasmussen, Direktør, Skanderborg Kommune
 • Frank E. Andersen, Kommunaldirektør, Slagelse Kommune
 • Eva Sørensen, Professor, RUC

Flere artikler om strategirealisering og velfærdsudvikling

Udgivet
1. maj 2020Artikel · Ledelse · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Kommunale erfaringer fra Coronakrisens første tid

Coronakrisen har omvæltet dagligdagen for alle danskere. En stor del af den offentlige sektor tager et kæmpe ansvar på vegne af fællesskabet, for at sikre de ældre og sårbare og alle danskernes beskyttelse mod coronavirus. Samarbejdet mellem myndigheder og diverse sundhedsaktører står sin prøve i denne tid, og det er imponerende at se, hvordan beslutninger og svære prioriteringer træffes, foretages og realiseres indenfor kort tid. Vi har i Resonans lavet interviews og fået input fra 10 kommunale kriseledere (kommunaldirektører, direktører, chefer og ledere) fra 4 forskellige kommuner om deres oplevelser af Coronakrisens første dage og uger. Det har vi, fordi vi ønsker at bidrage til anerkendelsen af denne ekstraordinære indsats, men også fordi vi ønsker at undersøge, hvilke faktorer både organisatorisk, ledelsesmæssigt og menneskeligt, der er med til at sikre den fælles handlekraft i forhold til en sundhedskrise, som ingen havde forventet omfanget af.

Udgivet
14. april 2020Artikel · Strategirealisering

Coronakrisen baner vejen for nye samarbejdsformer og fornyet lederskab

Læringskurven er stejl for alle i disse uger. Både medarbejdere og ledere yder en helt utrolig indsats og tager kæmpe ansvar. I den offentlige sektor kæmpes der for at redde menneskeliv og holde velfærdssamfundets vitale funktioner i gang. I den private sektor kæmpes der for virksomhedernes overlevelse og fremtid.

Udgivet
4. oktober 2019Artikel · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Luk kunderne ind i maskinrummet

Vores velfærdssamfund er under pres, og der er hårdt brug for, at vi sammen gentænker måden, vi har indrettet velfærdssystemet på. Der har aldrig været et større behov end nu for at tænke nyt og skabe nye veje til velfærd, hvis vi skal sikre sammenhængskraften både lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. Men hvordan gør vi det i praksis og hvilke metoder har vi, som kan bruges?

Indlæs flere
2020-06-09T17:25:46+02:00