Online workshop: Hvordan er betingelserne for at udøve politisk lederskab i Danmark?

Tirsdag d. 26. januar kl. 15.45-17.45

Hvordan står det egentligt til med varetagelsen af hvervet som folkevalgt politiker i det danske demokrati? 

Efter internationale standarder har det danske demokrati det rimelig godt, men der er alligevel en række udfordringer og en vis grund til uro. Politikerne er krumtappen i demokratiet, men presses af manglende tid og ressourcer, sensationslystne medier, stærke interessegrupper, magtfulde embedsmænd og stadig mere selvbevidste og kompetente borgere. Det er derfor ikke nemt for vores folkevalgte at varetage hvervet som folkevalgte politikere og bidrage til at sætte den politiske dagsorden, udvikle nye og bedre løsninger og samle støtte og opbakning til gennemførelsen.

Det er på tide, at politikere fra forskelige niveauer i det politiske system og på tværs af partier tager fat på spørgsmålet om, hvordan man sammen og hver for sig kan fremme det politiske lederskab og dermed demokratiet og den politiske handlekraft, der er så meget brug for i disse år.

En kreds af politikere, forskere, Center for Offentlig Innovation og Resonans inviterer derfor til en åben diskussion af betingelserne for udøvelse af et demokratisk politisk lederskab og mulighederne for at videreudvikle vores repræsentative demokrati i samspil med embedsmænd, fagligheder, borgere og omverden.

Djøf er vært for den digitale kick off-workshop.
Har du meninger, erfaringer, idéer på området, eller er du nysgerrig på rammerne for det danske folkestyre, så tilmeld dig workshoppen. Arrangementet er åbent for medlemmer af Djøf og ikke-medlemmer og naturligvis alle folkevalgte politikere i Danmark.

På baggrund af drøftelserne er det hensigten at etablere et tværgående forum for danske politikere på tværs af kommuner, regioner, Folketinget og Europaparlament, som mødes et par gange om året med henblik på at blive klogere på problemer og udfordringer, inspirere til nye løsninger og udveksle erfaringer med nye tiltag.

Læs mere: https://www.djoef.dk/kurser-og-arrangementer/s-oe-gning-alle-aktiviteter/aktiviteter/hvordan-er-betingelserne-for-at-ud-oe-ve-politisk-lederskab-i-danmark–online.aspx?activityId=19202

Tak for opbakningen om udviklingen af et muligt fremtidigt tværgående politisk forum Connie Hedegaard, Kira Marie P., Marianne Jelved, Bertel Haarder, Karsten Lauritzen, René Christensen, Martin Damm, John Brædder, Hans Toft, Tomas Breddam, Sophie Hæstorp Andersen, Jacob Torfing, Eva Sørensen, Ulrik Kjær, Carsten Nielsen, Pia Gjellerup og Center for Offentlig Innovation (COI)

Politisk lederskab

Flere artikler om strategirealisering og velfærdsudvikling

Udgivet
1. maj 2020Artikel · Ledelse · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Kommunale erfaringer fra Coronakrisens første tid

Coronakrisen har omvæltet dagligdagen for alle danskere. En stor del af den offentlige sektor tager et kæmpe ansvar på vegne af fællesskabet, for at sikre de ældre og sårbare og alle danskernes beskyttelse mod coronavirus. Samarbejdet mellem myndigheder og diverse sundhedsaktører står sin prøve i denne tid, og det er imponerende at se, hvordan beslutninger og svære prioriteringer træffes, foretages og realiseres indenfor kort tid. Vi har i Resonans lavet interviews og fået input fra 10 kommunale kriseledere (kommunaldirektører, direktører, chefer og ledere) fra 4 forskellige kommuner om deres oplevelser af Coronakrisens første dage og uger. Det har vi, fordi vi ønsker at bidrage til anerkendelsen af denne ekstraordinære indsats, men også fordi vi ønsker at undersøge, hvilke faktorer både organisatorisk, ledelsesmæssigt og menneskeligt, der er med til at sikre den fælles handlekraft i forhold til en sundhedskrise, som ingen havde forventet omfanget af.

Udgivet
14. april 2020Artikel · Strategirealisering

Coronakrisen baner vejen for nye samarbejdsformer og fornyet lederskab

Læringskurven er stejl for alle i disse uger. Både medarbejdere og ledere yder en helt utrolig indsats og tager kæmpe ansvar. I den offentlige sektor kæmpes der for at redde menneskeliv og holde velfærdssamfundets vitale funktioner i gang. I den private sektor kæmpes der for virksomhedernes overlevelse og fremtid.

Udgivet
4. oktober 2019Artikel · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Luk kunderne ind i maskinrummet

Vores velfærdssamfund er under pres, og der er hårdt brug for, at vi sammen gentænker måden, vi har indrettet velfærdssystemet på. Der har aldrig været et større behov end nu for at tænke nyt og skabe nye veje til velfærd, hvis vi skal sikre sammenhængskraften både lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. Men hvordan gør vi det i praksis og hvilke metoder har vi, som kan bruges?

Indlæs flere
2021-01-11T10:28:09+01:00