Ny (gammel) konsulent i Resonans

Resonans holder på kræfterne og fastansætter Karoline Jessen pr. 15. august 2019

Siden 2017 har Karoline været en del af Resonans, hvor hun har hjulpet både private organisationer og kommuner med at realisere deres potentialer. Siden 15. august har vi valgt at gøre hende til en fast del af vores team, så hendes indsigter og kompetencer også i fremtiden kan komme os og vores kunder til gavn.

Karoline tror på, at strategiske forandringer ikke sker af sig selv, men må drives gennem målrettede processer, hvor alle de relevante aktører er involveret og har ejerskab. Organisationer er mennesker, og det er mennesker, der skal gøre noget anderledes i morgen end det, de gjorde i dag. Derfor er kernen i enhver strategisk forandring, at den er centreret omkring de mennesker, der er med i den.

Karoline er cand.mag. i Dansk fra Københavns Universitet, hvor hun har specialiseret sig i ledelseskommunikation og forandringsledelse. Hun har et stærkt analytisk øje og en grundighed, der systematisk fanger mønstre og skaber indsigter, der accelererer organisationens udvikling. Med den danskfaglige baggrund har hun stor forståelse for formidling og sprog som en skabende kraft og bruger denne viden til at arbejde med kommunikationen som et strategisk værktøj i forandringsprocesser.

Seneste artikler og blogposts

Udgivet
1. maj 2020Artikel · Ledelse · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Kommunale erfaringer fra Coronakrisens første tid

Coronakrisen har omvæltet dagligdagen for alle danskere. En stor del af den offentlige sektor tager et kæmpe ansvar på vegne af fællesskabet, for at sikre de ældre og sårbare og alle danskernes beskyttelse mod coronavirus. Samarbejdet mellem myndigheder og diverse sundhedsaktører står sin prøve i denne tid, og det er imponerende at se, hvordan beslutninger og svære prioriteringer træffes, foretages og realiseres indenfor kort tid. Vi har i Resonans lavet interviews og fået input fra 10 kommunale kriseledere (kommunaldirektører, direktører, chefer og ledere) fra 4 forskellige kommuner om deres oplevelser af Coronakrisens første dage og uger. Det har vi, fordi vi ønsker at bidrage til anerkendelsen af denne ekstraordinære indsats, men også fordi vi ønsker at undersøge, hvilke faktorer både organisatorisk, ledelsesmæssigt og menneskeligt, der er med til at sikre den fælles handlekraft i forhold til en sundhedskrise, som ingen havde forventet omfanget af.

Udgivet
14. april 2020Artikel · Strategirealisering

Coronakrisen baner vejen for nye samarbejdsformer og fornyet lederskab

Læringskurven er stejl for alle i disse uger. Både medarbejdere og ledere yder en helt utrolig indsats og tager kæmpe ansvar. I den offentlige sektor kæmpes der for at redde menneskeliv og holde velfærdssamfundets vitale funktioner i gang. I den private sektor kæmpes der for virksomhedernes overlevelse og fremtid.

Udgivet
4. oktober 2019Artikel · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Luk kunderne ind i maskinrummet

Vores velfærdssamfund er under pres, og der er hårdt brug for, at vi sammen gentænker måden, vi har indrettet velfærdssystemet på. Der har aldrig været et større behov end nu for at tænke nyt og skabe nye veje til velfærd, hvis vi skal sikre sammenhængskraften både lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. Men hvordan gør vi det i praksis og hvilke metoder har vi, som kan bruges?

Indlæs flere
2019-09-26T09:50:48+02:00