Folkemøde 2018-06-13T10:03:58+00:00

Resonans på Folkemødet 2018

Folkemødet 2018: Sundhed og Samskabelse

Samskabelsesarenaens arrangører inviterer i år alle interesserede deltagere på Folkemødet 2018 fra både offentlige organisationer, private virksomheder og civilsamfund til at samskabe nye veje og anbefalinger til sundhed. Det hele foregår live på Folkemødet fra torsdag til lørdag gennem debatter og involverende workshops og kulminerer i et politisk opråb, der præsenteres for en række nationale sundhedsorganisationer, regionsrådspolitikere, borgmestre og beslutningstagere lørdag eftermiddag.

Se optaktsfilmen

Arrangører af Samskabelsesarenaen 2018

Velkommen i
Samskabelsesarenaen

Igen i år åbner en række medarrangører teltdugen til Den Nationale Samskabelsesbevægelses arena for dialog og aktive workshops mellem offentlige og frivillige organisationer, politikere, private virksomheder, borgere, eksperter og andre ildsjæle. Til Folkemødet 2018 er 10 forskellige organisationer gået sammen om at arrangere og facilitere i alt 19 events i Samskabelsesarenaen, som du vanen tro finder i Danchells Anlæg, i år på plads A10. Her på siden har vi samlet al information om årets debatter, workshops, arrangører, debattører og øvrige aktiviteter i Samskabelsesarenaen.

Se programmet

Sætter spot på
Danskernes Sundhed

Årets hovedtema er Danskernes Sundhed. Gennem debatter og aktive workshops har årets medarrangører sat sig for at samskabe nye veje til sundhedsfremme i Danmark. Vi kickstarter Folkemødet og sætter sundhedsstafetten i gang torsdag, og lørdag eftermiddag kulminerer årets events i et samlet og visualiseret politisk opråb til politikere og sundhedsaktører med dugfriske anbefalinger og nye løsninger på centrale og højaktuelle sundhedsudfordringer i både lokalt og nationalt perspektiv. Som et ekstra tiltag i år præsenterer medarrangørerne også et stort bevægelsesområde i forbindelse med areanen, så der er lagt op til endnu et år med masser af aktivitet i og omkring Samskabelsesarenaen.

Find Samskabelsesarenaen i Danchells Anlæg på plads

A10

Program

Foruden hovedtemaet om sundhed stiller vi med programmet i Samskabelsesarenaen også skarpt på samskabelse og mobilisering af interessenter i et både politik-, velfærds-, ledelses- og strategirealiseringsperspektiv. Fællesnævneren for det hele er et øget fokus på brugere og borgere som initiativtagere og medskabere.

Herunder får du det fulde overblik over alle debatter, workshops og øvrige aktiviteter i Samskabelsesarenaen.

 • Sundhedstema

 • Øvrige debatter

 • Andre events

Torsdag

Vi kickstarter stafetten om udvikling af et politisk opråb om Danskernes Sundhed med denne åbningsdebat.

Baggrund: En række sundhedsaktører er gået sammen på Folkemødet i Samskabelsesarenaen: Diabetesforeningen, Fredericia Kommune, VIA University College, Steno Diabetes Center Copenhagen, gadeidrætsorganisationen GAME, den internationale studenterorganisation IMCC, Kompan, De Forenede Dampvaskerier, RUC og Resonans. Sammen vil sundhedsaktørerne og alle interesserede deltagere i Samskabelsesarenaen på tværs af offentlige organisationer, private virksomheder og civilsamfund samskabe nye veje og anbefalinger til sundhed. Det hele foregår live på Folkemødet fra torsdag til lørdag gennem debatter og involverende workshops og kulminerer i et politisk opråb, der præsenteres for en række nationale sundhedsorganisationer, regionsrådspolitikere, borgmestre og beslutningstagere lørdag eftermiddag.

Stafetten på udviklingen af opråbet sættes i gang med denne åbningsdebat, hvor vi debatterer, hvordan vi finder nye løsninger på den stigende sociale ulighed i sundhed. Hvilke potentialer er der i at skabe de bedste rammer for aktive bevægelsesrum? Hvorfor og hvordan skal de unge være en del af løsningen? Hvor er grænserne for det etablerede sundhedsvæsen? Hvilke nye sundhedsarenaer og aktører skal i spil?

Deltagere:

 • Annemarie Zacho-Broe, kommunaldirektør, Fredericia Kommune
 • Allan Flyvbjerg, direktør, Steno Diabetes Center Copenhagen
 • Henrik Nedergaaard, direktør, Diabetesforeningen
 • Claus Thykjær, kommunaldirektør, Greve Kommune
 • Anne-Mette Scheibel, partner Resonans
 • Nanna Hebsgaard, partner, Resonans

De 10 arrangører af åbningsdebatten og Samskabelsesarenaen 2018 er: Diabetesforeningen, Fredericia Kommune, VIA University College, Steno Diabetes Center Copenhagen, gadeidrætsorganisationen GAME, den internationale studenterorganisation IMCC, Kompan, De Forenede Dampvaskerier, RUC og Resonans.

Med afsæt i konkrete fortællinger fra mennesker på kanten af samfundet søger vi løsninger på den stigende sociale ulighed i sundhed.

For at skabe en spændende, tværfaglig dialog har vi inviteret borgere, sundhedsprofessionelle og andre aktører, som arbejder med disse udfordringer hver eneste dag, til at dele deres erfaringer. Sammen vil vi diskutere idéer og løsninger på konkrete udfordringer i forhold til at mindske den sociale ulighed. Alle i teltet vil blive inddraget i vores søgen efter løsninger igennem workshoppen Fra udsat til værdsat. Hvad pokker gør vi på arbejdspladserne, uddannelserne, foreningerne, som frivillige og blandt flygtninge og nydanskere?

Social ulighed i sundhed indeholder problemstillinger, som vi alle kan bidrage til at løse, og gennem samskabelse kan vi måske finde de rigtige løsninger!

Dette event har fokus på FN’s Verdensmål nr. 3: Sundhed og Trivsel, samt nr. 17: Partnerskaber for Handling.

Deltagere:

 • Frederik Prip, Underviser hos Ens.Sundhed, IMCC
 • Pernille Kiær, Udviklingschef, DFD
 • Jann Sjursen, Formand, Rådet for Socialt Udsatte
 • Henrik Nedergaard, adm. dir., Diabetesforeningen
 • Gitte Nielsen, lektor, VIA Sundhed
 • Camilla Engholm Pedersen, Studerende, VIA Sundhed
 • Karen Frederiksen, Uddannelseschef, VIA Sundhed
 • Christina Grøntved, Direktør, Incita
 • Annemarie Zacho-Broe, kommunaldirektør, Fredericia kommune
 • Nanna Hebsgaard, Partner, Resonans

Arrangører:

 • IMCC
 • DFD
 • Diabetesforeningen
 • VIA
 • Fredericia Kommune
 • Resonans

Workshop og debat om, hvordan vi skaber bevægelsesrum, der kan være med til at tackle ulighed i sundhed.

Mange danskere dyrker motion, men i alle generationer er der nogen, der ikke bevæger sig nok og uligheden i sundhed vokser. GAME, KOMPAN, VIA University College og Diabetesforeningen inviterer til debat og workshop om, hvad der skal til for at skabe gode bevægelsesrum og hvordan man kan nå dem, der bevæger sig mindst.

GAME og KOMPAN viser, hvordan mindre aktive målgrupper tænkes ind i design af rum og debatterer, hvordan man sikrer, at målgruppernes behov tages med, når vi designer offentlige rum og faciliteter.

Vi spørger, hvad motion betyder for sundhed og for det gode liv, og hvordan man motiverer til en sundere livsstil. Her repræsenterer Diabetesforeningen en patientgruppe, hvor bevægelse kan have stor positiv effekt, bl.a. i forebyggelse af diabetes og følgesygdomme. VIA har erfaring med at skabe livsstilændringer gennem sundhedstilbud til flygtninge.

På workshoppen arbejdes videre med spørgsmålene: Hvad skaber et godt bevægelsesrum og hvordan opbygger man en aktiv livsstil?

Deltagere:

 • Jeanette Fich Jespersen, International Manager, KOMPAN Play Institute
 • Marie Traasdahl Stahl, Udviklingschef, Game
 • Birgitte Woge, Lektor, VIA Sundhed
 • Henrik Nedergaard, Adm. direktør. Diabetesforeningen
 • Ola Mattsson, Udviklingskonsulent, LOA
 • Otto Ohrt, Sundhedschef, Aarhus Kommune
 • Charlotte Bach Thomassen, Næstformand, DGI
 • Martin Lehmkuhl Kristensen, tidl. studerende, VIA Sundhed
 • Nanna Hebsgaard, Partner, Resonans
 • Thomas Gedde Højland, Direktør, Resonans

Arrangører:

 • Diabetesforeningen
 • GAME
 • KOMPAN
 • VIA University College

Hvordan forstyrrer og forstærker nye dialog- og deltagelsesformer det politiske lederskab?

Der går en bølge af samskabelse og nye former for borgerinddragelse over danske kommuner. Nogle steder inddrager man også borgere i kommunal politikskabelse. Men hvilke politiske beslutninger kan borgerne egentlig være med til at træffe? Et panel af kommunale beslutningstagere og en forsker diskuterer, om samskabelsen begrænser sig til de borgernære beslutninger, eller om det også er muligt at inddrage borgerne i rådhuspolitikken, herunder i de økonomiske prioriteringer. Panelet diskuterer, hvordan samskabelsen kan organiseres – og hvordan nye dialog- og deltagelsesformer udfordrer politikerrollen. Er det politikerne, der skal ud til borgerne – eller er det borgerne, der skal ind på rådhuset?

Deltagere

 • Karsten Søndergaard, Borgmester, Egedal Kommune
 • Jacob Bjerregaard, Borgmester, Fredericia Kommune
 • Christina K. Hansen, Borgmester, Holbæk Kommune
 • Eva Sørensen, Professor, RUC
 • Nanna Hebsgaard, Partner, Resonans
 • Anne-Mette Scheibel, Partner, Resonans

Arrangører

 • Resonans
 • RUC

Fredag

Hvordan kan vi lokalt samskabe løsninger, der sikrer opfyldelse af FN’s globale verdensmål?

FN har formuleret en række globale mål, hvis opfyldelse skal sikre en socialt, økonomisk og miljømæssig bæredygtig verden. Det 17. verdensmål siger, at alle de første 16 verdensmål skal opfyldes ved at samskabe løsninger gennem etablering af lokale netværk og partnerskaber. Det er der flere kommuner, der så småt er gået i gang med. Paneldiskussionen tager pulsen på den igangværende indsats og undersøger, hvilke drivkræfter og barrierer der er for at samskabe globale løsninger lokalt. Det store spørgsmål er, hvordan vi sætter turbo på den lokale samskabelse af bæredygtighedsmålene.

Deltagere:

 • Jacob Torfing, professor, RUC
 • Pernille Kiær, udviklingschef, DFD
 • Ida Brix Olesen, kommunikationschef, Game
 • Niels Højberg, stadsdirektør, Aarhus Kommune
 • Kirsten Brosbøl , MF
 • Jens Ejner Christensen, Borgmester, Vejle Kommune

Arrangører:

 • RUC
 • Resonans

Hvordan kan unge rollemodeller på tværs af forskellige baggrunde bidrage til at højne sundheden?

Mange børn og unge arbejder aktivt med at forbedre sundheden rundt om i landet. I workshoppen sætter vi fokus på: Hvordan unge rollemodeller på tværs af baggrund kan være med til at højne sundheden? Du får indblik i, hvordan unge inspirerer til en sund livsstil – og du kan bidrage til at forstærke udviklingen. Workshoppen startes op af unge frivillige playmakere fra gadeidrætsorganisationen GAME, frivillige fra den sundhedsfremmende ungdomsorganisation IMCC og unge fra handicaporganisationen SUMH. De fire cases deler de bedste erfaringer med at øge sundheden for andre børn og unge – og inviterer til samskabelse om: Hvordan får vi flere piger til at blive idrætsaktive? Hvordan undgår vi, at børn og unge kommer galt afsted i den digitale verden? Hvordan tilpasser vi vores indsatser for unge, så de både kan rumme de rastløse drenge og de forsigtige piger? Og skal vi det? P3-vært Tue Blædel interviewer de mange unge stemmer.

Deltagere:

 • Unge frivillige playmakere fra gadeidrætsorganisationen GAME
 • Marie Traasdahl Staal, Chef for udvikling og sociale indsatser, GAME
 • Julie Hellesøe Christensen, Erhvervs-PHD-studerende, GAME
 • Jacob Agerbo Thomsen, Medlem af landsbestyrelsen, IMCC
 • Bjarne Bruun Jensen, Sundhedsfremmechef, SDCC
 • Asser Vittrup Nielsen, Videnskabelig assistent, SDCC
 • Sofie MonggaardChristensen, Formand, SUMH
 • Tue Blædel, Radiovært, DR P3
 • Anne-Mette Scheibel, Partner, Resonans

Arrangører:

 • GAME
 • SDCC
 • IMCC
 • Resonans

Workshop om potentialerne ved at involvere nye aktører i kampen mod social ulighed i sundhed

Den nye nationale sundhedsprofil viser, at flere unge mistrives og over halvdelen af danskerne er overvægtige og flere unge begynder at ryge. Til trods for mange års indsats er der fortsat er stor social ulighed i sundhed, da borgere med kortvarig uddannelse, uden arbejde og/eller lav indkomst er mere ramt af kroniske sygdomme end socialt velstillede borgere. Det samme gælder borgere med ikke-vestlig baggrund. Der er behov for radikal nytænkning. Ulighed i sundhed kræver sociale indsatser i tæt kobling med sundhedsindsatser. Vi må have flere aktører på banen, end vi normalt ser på sundhedsområdet. Hvordan får vi nye aktører til at interessere sig for sundhed? Og får de sundhedsprofessionelle til at interessere sig mere for sociale forhold? Vi stiller skarpt på de mange forskellige aktører fra det civile samfund, foreningslivet, privatsektoren, uddannelsessektoren, forskningssektoren og den offentlige sektor, som kan samarbejde i nye partnerskaber i kampen mod social ulighed i sundhed.

Deltagere:

 • Anders Kühnau, Formand, Region Midtjylland
 • Niels Højberg, Stadsdirektør, Aarhus Kommune
 • Preben Cramon, Sundhedsfaglig chef, Region Sjælland
 • Annette Wandel, Vicedirektør, Danske Patienter
 • Vinie Hansen, Næstformand, BL
 • Thomas Roland, CSR-chef, Coop Danmark
 • Malene Brandt, Chef for foreningskonsulenter, COOP Amba
 • Aase Lydiksen, Direktør, Professionshøjskolen VIA University College
 • Erik Knudsen, Rektor, Professsionshøjskolen UCLillebælt
 • Paul Bloch, Forskningsleder, Steno Diabetes Center Copenhagen
 • Marie Traasdahl Staal, Udviklingschef, GAME
 • Henning Winther, Specialkonsulent, Byrumklang
 • Anni Ehlers, Direktør, INSP!

Arrangører:

 • SDCC
 • VIA
 • GAME
 • Resonans

Kommuner og regioner snakker om samskabelse, men er det også relevant i Christiansborgs arbejde?

I regioner og kommuner er man for tiden optaget af at inddrage borgerne i politikskabelsen. Det sker med henblik på at få befolkningens perspektiver med, når der skal udvikles nye innovative politiske løsninger og strategier, øge den politiske legitimitet omkring de beslutninger, der tages, og give borgerne ejerskab til den førte politik. Noget tyder på, at også Christiansborg er blevet interesserede i samskabelse. Vi spørger et panel bestående af folketingspolitikere om deres syn på og oplevelser med samskabelse. Det nye parti Initiativet vil undervejs i debatten bidrage med input om, hvorfor vi har brug for nye deltagelsesmuligheder og høre borgernes stemme mere på Christiansborg.

Deltagere:

 • Christine Antorini, MF, Socialdemokratiet
 • Torsten Gejl, MF, Alternativet
 • Jan E. Jørgensen, MF, Venstre
 • Sebastian Winther, Stifter, Initiativet
 • Mikkel Andersen, Stifter, Initiativet
 • Eva Sørensen, professor, RUC

Arrangører:

 • RUC
 • Resonans

Paneldebat om potentialer, svagheder og faldgruber i arbejdet med brugerinvolvering.

Brugerinvolvering og samskabelse er aktuelle buzzwords i hele sundhedsarbejdet i Danmark og i den vestlige verden. På baggrund af konkrete eksempler debatterer et bredt sammensat sundhedsfagligt panel, hvilke muligheder og faldgruber, der ligger i samskabelse, hvis vi vil løse fremtidens sundhedsproblemer. Hvordan får den professionelle sin faglighed i spil, når borgeren er i centrum? Er alle borgere kompetente til at deltage eller skaber vi blot større ulighed? Hvilken faglighed og kompetencer skal de professionelle have for at mestre en ligeværdig dialog med borgerne? Kan den traditionelle faglige identitet være en barriere? Giver brugerinvolvering øget tilfredshed og livskvalitet og kan effekten spores i forhold til behandlingsmål og overlevelse? Hvilke organisations- og ledelsesformer sikrer, at et brugerinvolverende perspektiv gennemsyrer sundhedssystemet? Debatten resulterer i fem anbefalinger til fremtidens samskabelse, hvis den skal have effekt og være omkostningseffektiv.

Deltagere:

 • Vibeke Stenov, Forsker ved Steno Diabetes Center Copenhagen
 • Charlotta Holm Pisinger, Professor på KU og Seniorforsker på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden
 • Kirsten Lomborg, Professor på AU og Seniorforsker på SDCC/Sundhedsfremme, Region Hovedstaden
 • Susanne Reventlow, Professor og Leder af Forskningsenheden for Almen Praksis, KU, Institut for Folkesundhedsvidenskab
 • Camilla Hersom, Formand, Danske Patienter og VIBIS
 • Hjalte Aaberg, Regionsdirektør, Region Hovedstaden
 • Bjarne Bruun Jensen, Professor og Sundhedsfremmechef, Steno Diabetes Center Copenhagen

Arrangører:

 • SDCC
 • Resonans

Teltet inviteres til debat om potentialer og udfordringer med partnerskaber på sundhedsområdet.

Med etablering af partnerskabet Human First, mellem VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet, er der skabt grundlag for et styrket samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet. Ambitionen for samarbejdet er en fælles drøm om at gøre Region Midtjylland til det sundeste sted på jorden. For de mennesker, der bor i regionen. Men også for alle de mennesker, der ikke gør. Der er i samarbejdet identificeret fire væsentlige udfordringer, som knytter an til væsentlige udviklingstendenser i samfundet og sundhedsvæsenet: Sygdomme og skader i hjernen, Mennesker med rehabiliteringsbehov, Tværprofessionelt samarbejde og Sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb.

Efter præsentation af samarbejdet og vision for Human First og efterfølgende feedback inviteres teltet til debat om, hvordan samarbejdet mellem store organisationer med forskellige missioner og kulturer kan lykkes og ambitionerne for et samarbejde opfyldes.

Deltagere:

 • Ole Thomsen, Koncerndirektør, Region Midtjylland
 • Aase Lydiksen, Direktør, VIA University College
 • Anne-Marie Engel, Head of Talent & Career Programmes, Lundbeckfonden
 • Lars Bo Nielsen, Dekan, Aarhus Universitet
 • Anja Laursen, Kredsformand, DSR
 • Annette Wandel, Vicedirektør, Danske Patienter
 • Klaus Legau, Direktør, Hjernesagen
 • Lotte Lagoni, Næstformand, Ergoterapeutforeningen
 • Nanna Hebsgaard, Partner, Resonans

Arrangører:

 • VIA University College
 • Region Midtjylland
 • Aarhus Universitet
 • Resonans

Networking oven på dagens debatter og workshops i Samskabelsesarenaen. Efter en lang dag med spændende debatter og workshops slutter vi af med hygge og networking. Få snakket med dem, du ikke nåede at snakke med og del, hvad der optager dig og din organisation.

Lørdag

Bliv klar til lørdagens folkemøde med en omgang morgentræning!

Start din folkemødedag op med træning i bevægelsesområdet i Samskabelsesarenaen. Vi laver forskellige øvelser i 20 minutter for at få trænet de forskellige muskler. Alle kan være med – og du vil blive guidet af instruktører fra Viking Atletik.

Deltagere:

 • Lars Kaare Pedersen, Salgschef, Kompan
 • Anne-Mette Scheibel, Sartner, Resonans
 • Jeanette Rosendahl, Instruktør, Viking Atletik
 • Poul Larsson, Instruktør, Viking Atletik

Arrangører:

 • Kompan
 • Resonans

Hvordan kan borgere deltage i samskabelse og måske endda kan være med til at initiere den?

Egofesten er ved at være forbi og borgerne vil gerne være med i stærke fællesskaber, der laver noget meningsfuldt. Samtidig er de også mere kompetente og har mere politisk selvtillid end tidligere. Mange engagerer sig i samskabelse af løsninger på svære og påtrængende samfundsproblemer. Der er dog stadig nogle barrierer. Dels fordi vi gennem mange år er blevet vænnet til rolle som passive klienter og kunder, der skal serviceres uden at være en del af løsningen, og dels fordi det ikke er let at finde en passende arena for samskabelse. Særlig svært er det, hvis man gerne selv som borger vil initiere en samskabelsesprocess og have andre private og offentlige parter med. Hvad gør man og hvordan gør man det? Diskussionen sigter på at skabe enighed om tre gode råd, der kan hjælpe borgere i gang med at samskabe løsninger.

Deltagere:

 • Paul Natorp, Medstifter, Sager der Samler
 • John Brædder, Borgmester, Guldborgsund Kommune
 • Charlotte Kjær, Formand for Social og Sundhed, Assens Kommune
 • Christian Jørgensen, Formand for Demokrati- og Borgerudvalget, Fredericia Kommune
 • Jacob Torfing, Professor, RUC

Arrangører:

 • RUC
 • Resonans

Få pulsen op med udendørs træning og leg i Samskabelsesarenaens bevægelsesområde

Kan du tage en pull-up? Eller løfte en magnetic ball? Find ud af det, når vi får pulsen op med kondisko og svedbånd på vores bevægelsesområde i samskabelsesarenaen. Udfordr en ven eller dig selv og se, hvor mange af vores udfordringer du kan klare, mens du konkurrerer i vores gennemgående ”magnetic ball”-konkurrence, der har løbet over hele Folkemødet med præmieoverrækkelse i samskabelsesarenaen umiddelbart efter. Alle kan være med – unge som gamle, trænede som nybegyndere – så kom og se, om du kan slå en rekord eller bare have det sjovt.

Deltagere:

 • Anne-Mette Scheibel, Partner, Resonans
 • Nanna Hebsgaard, Partner, Resonans
 • Lars Kaare Pedersen, Salgsdirektør, Kompan

Arrangører:

 • Kompan
 • Resonans

Motions- og medicineksperter diskuterer, hvordan vi bedst forebygger og behandler diabetes.

Flere danskere rammes af kroniske sygdomme som eksempelvis diabetes. Nyere forskning viser, at motion kan have en positiv, forebyggende effekt for udvikling af diabetes og de følgesygdomme og -komplikationer, som sygdommen kan have med sig. Til arrangementet vil eksperter diskutere, hvordan vi bedst sørger for, at der i fremtiden er færre med kroniske sygdomme som diabetes, og hvordan de, der er ramt af sygdommen, bedst holder sygdommen i ave. Skal vi satse på motion eller medicin?

Derefter vil vi spørge politikere, hvordan sundhedsvæsenet bedst bruger den viden til at indrette fremtidens forebyggelse og behandling af diabetes og andre kroniske sygdomme.

Deltagere:

 • Morten Stig Christensen, Generalsekretær, Dansk Håndboldforening
 • Maj Morgenstjerne, Sekretariatschef, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
 • Peter Krustrup, Professor i Sport og Sundhed, Syddansk Universitet
 • Henrik Nedergaard, Adm. Dir., Diabetesforeningen
 • Niels Sandø, konstitueret Enhedschef for forebyggelse, Sundhedsstyrelsen
 • Søren Beicker Sørensen, Chefkonsulent, Lif
 • Helle Terkildsen Maindal, Professor i sundhedsfremme, SDCC og Aarhus Universitet
 • Olav Nørgaard, Næstformand for Psykiatri- og Socialudvalget, Danske Regioner
 • Claus Rendtorff, Bestyrelsesmedlem, Dansk Selskab for Almen Medicin

Arrangører:

 • Diabetesforeningen
 • Resonans

Opråb til politikere med dugfriske anbefalinger og nye løsninger på danskernes sundhed.

En række sundhedsaktører på tværs af offentlig, privat og civilsamfund har gennem folkemødet arbejdet med at debattere og udvikle anbefalinger og løsningsforslag på en række centrale sundhedsudfordringer i Danmark. Disse udfordringer, anbefalinger og løsningsforslag samles lørdag eftermiddag til et fælles opråb, der præsenteres for regionsrådspolitikere, borgmestre og beslutningstagere.

Opråbet er kulminationen på tre dages debatter og aktive workshops med fokus på centrale sundhedsspørgsmål, som bl.a.:

 • Hvordan kan vi politisk understøtte arbejdet med social ulighed i sundhed?
 • Hvordan skaber vi de bedste rammer og processer for udvikling og etablering af aktive bevægelsesrum?
 • Hvordan kan vi skabe incitamenter og motivation for mere inddragelse af unge mennesker i løsningen af sundhedsudfordringer?
 • Har det etablerede sundhedsvæsen spillet fallit?
 • Hvad stiller det af nye krav til politikere og beslutningstagere, hvis det etablerede sundhedsvæsen skal arbejde endnu mere på tværs og inkludere relevante sundhedsaktører?
 • Hvad kan beslutningstagere tage med hjem og arbejde videre med på tværs eller i jeres organisation?

Deltagere:

 • Sophie Hæstorp, Formand, Region Hovedstaden
 • Anders Kühnau, Formand, Region Midtjylland
 • Jacob Bjerregaard, Borgmester, Fredericia Kommune
 • Niels Ulrich Holm, Næstformand, PLO
 • Helen Bernt Andersen, Formand, Kræftens Bekæmpelse
 • Grete Christensen, Formand, DSR
 • Nanna Hebsgaard, Partner, Resonans
 • Anne-Mette Scheibel, Partner, Resonans

Arrangører:

 • Diabetesforeningen
 • Fredericia Kommune
 • VIA
 • SDCC
 • GAME
 • IMCC
 • Kompan
 • DFD
 • RUC
 • Resonans

Hvad optager topledere i strategirealisering, og hvordan mobiliseres de interne og eksterne kræfter?

Debatten snurrer om spørgsmål som:

 • Hvad skal der til for at realisere strategier i dag?
 • Hvordan får du bedst muligt din organisation med, så der er sammenhæng mellem vision, strategi og daglige handlinger?
 • Hvordan mobiliseres interne og eksterne kræfter i strategirealiseringen på nye effektfulde måder?
 • Hvilke nye former for partnerskaber skal opdyrkes i strategirealiseringen og hvordan kan der samskabes nye løsninger?
 • Hvad kalder det på af nye former for ledelse og organisering? Hvad skal tillæres? Hvad skal aflæres?
 • Hvad skal topledere være opmærksomme på for at lykkes med strategirealiseringen?

Deltagere:

 • Hjalte Aaberg, Regionsdirektør, Region Hovedstaden
 • Frank Andersen, Kommunaldirektør, Gentofte Kommune
 • Thomas Gedde Højland, Direktør, Resonans

Arrangører:

 • Resonans

Hvad betyder det for medarbejdernes brug af faglighed, når borgere er med til at samskabe løsninger?

Samskabelse kalder på nye samarbejdsformer for at finde bæredygtige løsninger på velfærdsproblemer. Men hvad kræver det egentligt af de fagprofessionelle medarbejdere, som nu skal samskabe med borgere, pårørende, foreninger, frivillige og erhvervsliv? Og hvad gør det ved identiteten som fagekspert, når den gode løsning ikke er noget fagprofessionen alene kan definere eller skabe? I denne paneldebat sætter vi fokus på samskabelsens muligheder og dilemmaer set fra frontlinjen i den offentlige sektor. Vi sætter bl.a. erfaringer og perspektiver fra Aarhus Kommune i spil, når medarbejderne skal innovere kerneopgaven.

Deltagere:

 • Tina Øllgaard Bentzen, Adjunkt, RUC
 • Eva Sørensen, Professor, RUC
 • Maj Morgenstjerne, Sekretariatschef, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
 • Bente Sorgenfrei, Formand FTF
 • Nina Dyrby Fabricius, Leder af udviklingssekretariat, Ishøj Kommune
 • Emma Winther, Centerleder, Vejle Kommune

Arrangører:

 • RUC
 • Resonans

Networking oven på dagens debatter og workshops i Samskabelsesarenaen. Efter en lang dag med spændende debatter og workshops slutter vi af med hygge og networking. Få snakket med dem, du ikke nåede at snakke med og del, hvad der optager dig og din organisation.

Et mix af aktiviteter

Som altid tilbyder Samskabelsesareanen et levende mix af debat, dialog og ikke mindst samskabelse i praksis. Sidstnævnte er varemærket og teltets vigtigste formål. Det er her, folkemødeånden bliver vækket til live og omsat til konkret velfærdsudvikling, og det er netop dét, der gør Samskabelsesarenaen til noget ganske særligt: At mange forskellige aktører hvert år mødes om at fremme idéer, perspektiver og løsninger på vores fælles samfundsudfordringer.

Alle med ombord

Samskabelsesarenaen er et initiativ i Den Nationale Samskabelsesbevægelse. Mere end 100 offentlige, private og frivillige organisationer har indtil videre været en del af de politiske, strategiske og praksisorienterede dialoger og workshops, hvor borgere og interessenter inviteres til at være aktive deltagere i kreative og løsningsorienterede processer.

0
Medarrangører
0
Events
0+
Debattører
0
Samskabere

Medarrangørerne 2018

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er Skandinaviens største diabetesklinik og behandler hvert år flere end 9.000 personer med diabetes. Centret er specialiseret i behandling, forskning, og forebyggelse af diabetes og i uddannelse af sundhedspersonale inden for diabetes. Visionen er at løfte hele diabetesområdet i Region Hovedstaden, hvilket bl.a. sker gennem etablering af nye partnerskaber med kliniske samarbejdspartnere i regionen under initiativet Steno Partners.

SDCC er medarrangør og aktiv deltager på flere events, bl.a. om unge som drivkraft i løsningen af sundhedsudfordringer, samt hvordan vi kan involvere nye aktører i kampen mod social ulighed i sundhed.

KOMPAN arbejder for at samskabe og forme gladere og sundere samfund og finde nye måder at invitere borgere til at dyrke motion og leve et aktivt liv. Gennem partnerskaber udfolder de bl.a. konceptet Aktive Byer, der har til formål at skabe offentlige rum til social interaktion og bevægelse igennem leg og motion – til alle borgere, uanset alder og evne.

I Samskabelsesarenaen er KOMPAN bl.a. medarrangør og aktiv bidrager på debat og workshop om livstil og bevægelse med fokus på, hvordan vi skaber bevægelsesrum, der kan være med til at tackle ulighed i sundhed.

Fredericia er en kommune, der i høj grad er optaget af at være sammen om både udfordringer og løsninger, og kommunen arbejder derfor målrettet med at invitere til at skabe fælles løsninger. I stedet for at spille bold med sig selv og sit eget kommunale system, er man i Fredericia Kommune optaget af i stigende grad at være playmakere og facilitatorer til at få flere med i drøftelser og løsninger på velfærdsudfordringer. Det gælder også på sundhedsområdet.

I Samskabelsesarenaen er Fredericia Kommune bl.a. medarrangør og aktiv deltager på debat og workshop, der diskuterer idéer og løsninger på, hvordan vi mindsker social ulighed i sundhed.

GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som siden 2002 har arbejdet for at skabe varige sociale forandringer gennem gadeidræt for børn og unge. GAME etablerer nyskabende faciliteter og uddanner unge til ledere og rollemodeller inden for gadeidræt.

I Samskabelsesarenaen er GAME medarrangør og aktiv deltager på flere events og stiller bl.a. med et hold af unge frivillige såkaldte Playmakere til debat og workshop om unge rollemodeller som drivkraft i løsningen af sundhedsudfordringer.

VIA University College har de seneste år markeret sig som en professionshøjskole og vidensinstitution med et skarpt øje for, at fremtidens velfærdsopgaver i stigende grad løses i samarbejder mellem bl.a. kommune og borgere. Af samme årsag arbejder VIA målrettet med at uddanne kommende kommunale medarbejdere til at indgå som aktive medspillere i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund – sammen med velfærdens mange interessenter.

VIA University College er en stærk driver på aktiviteter i regi af Samskabelsesbevægelsen og er på Folkemødet 2018 medarrangør på flere debatter og workshops i Samskabelsesarenaen, der leder op til årets politiske opråb om Danskernes Sundhed, og som præsenteres lørdag eftermiddag for et panel bestående af regionsrådsformænd, borgmestre samt formænd for en række sundhedsorganisationer.

Diabetesforeningen har støttet diabetikere siden 1940 og er i dag en af Danmarks største patientforeninger med ca. 90.000 medlemmer. Diabetesforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med diabetes og sætte diabetes på den politiske dagsorden. Dette sker bl.a. gennem bred involvering i netværk og partnerskaber med andre organisationer på sundhedsarenaen.

I Samskabelsesarenaen er Diabetesforeningen medarrangør og aktive deltagere i debatter og workshops om bl.a. udviklingen af bevægelsesrum, der kan hjælpe til at forebygge diabetes og følgesygdomme.

International Medical Cooperation Committee (IMCC) er en frivillig organisation, som laver sundhedsfremmende arbejde i både Danmark og udlandet. IMCC arbejder for at skabe en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til sundhedsydelser og er fysisk, mentalt og socialt velbefindende.

IMCC er medarrangør af flere debatter og workshops og deltager bl.a. med en række af unge frivillige i debat om, hvordan unge kan agere drivkraft i løsningen af sundhedsudfordringer og dermed øge sundheden blandt andre børn og unge på tværs af forskellige baggrunde og sociale skel. En debat, der bl.a. ordstyres af P3-vært Tue Blædel.

De Forenede Dampvaskerier (DFD) er en af Danmarks største servicevirksomheder inden for vask og udlejning af tekstiler. Virksomheden beskæftiger ca. 2000 medarbejdere og arbejder målrettet med at bringe personer fra sociale ydelser i fast job. En strategi, der ikke kun bidrager til at styrke den mentale og fysiske sundhed hos borgere på kanten af arbejdsmarkedet, men samtidig har vist sig som en stor gevinst for samfundsøkonomien.

I Samskabelsesarenaen er DFD medarrangør og aktiv deltager i flere debatter og workshops, hvor virksomheden bl.a bidrager med erfaringer og input til, hvordan arbejdspladser og private virksomheder i højere grad kan bidrage til at øge den mentale og fysiske sundhed blandt samfundets udsatte borgere og mindske den sociale ulighed i sundhed.

Roskilde University Center (RUC) har med professorer som Eva Sørensen og Jacob Torfing i spidsen forsket i og bidraget med adskillige perspektiver på samskabelse som en del af fremtidens offentlige styring. Derudover er RUC medinitiativtager til Samskabelsesbevægelsen, som Samskabelsesarenaen udspringer af. Den nationale bevægelse for samskabelse er for alle, der ønsker at etablere et tættere samarbejde mellem offentlige og private parter med henblik på at samskabe fælles løsninger og initiativer, der kan bidrage til at udvikle og forny velfærdssamfundet.

Igen i år er RUC medarrangør af Samskabelsesarenaen, og professor Jacob Torfing og Eva Sørensen bidrager i flere debatter med forskerperspektiver på, bl.a. hvordan samskabelse og nye dialog- og deltagelsesformer udfordrer politikerrollen og det politiske lederskab, samt om samskabelse har en fremtid på Christiansborg – og i hvilken form.

Resonans har som konsulenthus mange års erfaring med at mobilisere ambitiøse og drevne borgere, kommuner, regioner, foreninger, virksomheder og frivillige aktører om at finde nye velfærdsløsninger sammen. Derudover arbejder Resonans med flere kommunalbestyrelser og -politikere om at realisere politiske visioner gennem nye samarbejds- og deltagelsesformer på tværs af partiskel, hierarkier og roller. Formålet er at styrke dialogen og demokratiet i en tid, hvor velfærdssamfundet er under pres, og der er stort behov for at skabe mere velfærd for færre penge.

Resonans er medinitiativtager til Samskabelsesbevægelsen og har bidraget med planlægning og facilitering af events i Samskabelsesarenaen siden år 2015. På Folkemødet 2018 kan du bl.a. opleve direktør og partner, Thomas Gedde Højland, i debat om mobilisering af interne og eksterne interessenter i strategirealisering, samt partnerne Anne-Mette Scheibel og Nanna Hebsgaard i debatter og workshops løbende gennem hele programmet i årets Samskabelsesarena.

Skal du eller din organisation være med?

Resonans bidrager med koordinering, planlægning og facilitering af events i Samskabelsesarenaen. Samskabelsesarenaen eksisterer i kraft af tværgående samarbejder og fælles ambitioner mellem en lang række medarrangører, der alle deler motivation for at udvikle velfærden inden for det samme overordnede tema. I år er det Sundhed. Kontakt os, hvis din organisation, virksomhed, institution, NGO, kommune, region eller du selv vil være en del af årets aktiviteter i Samskabelsesarenaen.

Send en mail
Ring os op

Se også

Udgivet
21. januar 2019Artikel · Ledelse · Strategirealisering

I møder til halsen – benspænd til bedre mødekultur

I denne artikel får du helt konkrete idéer til, hvordan du kan skabe flere møder og styrke mødekulturen i din virksomhed. Artiklen er er skrevet af konsulent og partner i Resonans Mikkel Ejsing i samarbejde HR-partner og tidligere afdelingsleder i Novo Nordisk, Jacob Ørting.

Udgivet
19. november 2018Artikel · Ledelse · Strategirealisering

Måler I på adfærd, når I driver og udvikler organisationen?

Hvordan kan virksomheder, gennem strategiske partnerskaber og tværfagligt samarbejde, bidrage til løsningen af større samfundsmæssige problemstillinger? Hos SDCC slår man fast: Det kræver modig, tydelig og involverende ledelse at realisere ambitionerne. Læs med og bliv klogere på SDCC's 6 greb til samskabelse.

Udgivet
19. oktober 2018Blog · Indblik · It's Cooking! · Kort nyt · Samskabelse og Innovation · Velfærdsudvikling

Nye værktøjer til samskabelse

Fors A/S, Holbæk, Lejre og Roskilde Kommune og Resonans har i samarbejde udarbejdet en model for samskabelse. Samskabelsesmodellen er en værktøjskasse, der guider samskabelsesprocessen gennem 5 faser, der sigter efter at nå i mål med nye tværgående løsninger.