Folkemøde 2019 2019-06-11T13:09:53+00:00

Resonans på Folkemødet 2019

Folkemødet 2019: Sammen om trivsel og sundhed

Samskabelsesarenaens arrangører inviterer i år alle interesserede deltagere på Folkemødet 2019 fra både offentlige organisationer, private virksomheder og civilsamfund til i fællesskab arbejde videre med anbefalingerne, som vi samskabte sidste år. Det handler om, hvordan vi kan forbedre danskernes sundhed og trivsel gennem temaerne Fællesskaber som driver for sundhed til alle, Unge som en del af løsningen og Partnerskaber og nye aktører.  Det hele foregår live på Folkemødet fra torsdag til lørdag gennem debatter og involverende workshops.

Se optaktsfilmen

Arrangører af Samskabelsesarenaen 2019

Velkommen i
Samskabelsesarenaen

Igen i år åbner en række medarrangører teltdugen til Den Nationale Samskabelsesbevægelses arena for dialog og aktive workshops mellem offentlige og frivillige organisationer, politikere, private virksomheder, borgere, eksperter og andre ildsjæle. Til årets Folkemøde er en række organisationer gået sammen om at arrangere og facilitere et udvalg af events i Samskabelsesarenaen, som du vanen tro finder i Danchells Anlæg, i år på plads A9. Her på siden samler vi al information om årets debatter, workshops, arrangører, debattører og øvrige aktiviteter i Samskabelsesarenaen. Siden opdateres løbende med information, som planlægningen skrider fremad.

Se programmet

Vi sætter fokus på verdensmålene og trækker tråde fra sidste års folkemøde

I 2019 arbejder vi videre med det stærke netværk, de vellykkede processer og det fælles produkt af samskabelsen i 2018. Siden årsskiftet har Samskabelsesarenaens arrangører sammen arbejdet med at identificere de tematikker og konkrete anbefalinger fra sidste år, som vi sætter fokus på til Folkemødet.

I 2019 deler vi konkrete erfaringer, nye eksperimenter, tværgående samarbejder og handlinger samt viden om effekt på tværs. Fokus vil både være på det, der allerede er i gang, der virker – samtidig med at vi er ambitiøse og nysgerrige på at finde nye innovative veje og koblinger på tværs af sektorer, fagligheder og civilsamfund.

Endelig vil et overordnet fokus for 2019 være på FN’s Verdensmål, både fordi det er et overordnet tema på hele Folkemødet, og fordi det giver god mening i forhold til at koble temaerne som social ulighed i sundhed, sociale og arbejdsmæssige fællesskaber og demokratiudvikling. Konkret sætter vi fokus på mål nummer 3 Sundhed og trivselog 17 Partnerskaber for handling, der netop har fokus på partnerskaber og samskabelse som metode.

Find Samskabelsesarenaen i Danchells Anlæg på plads

A9

Program

Herunder får du det fulde overblik over alle aktiviteter i Samskabelsesarenaen.

Torsdag

Vi skyder årets sundhedstema i gang og ser på konkrete udfordringer og muligheder for handling.

På sidste års Folkemøde udviklede vi i fællesskab en række anbefalinger til arbejdet med sundhed og sundhedsfremme. I år dykker vi ned i et par af anbefalingerne og finder gennem hele Folkemødet bud på konkrete handlinger, der kan være med til at løse sundhedsudfordringerne, så vi kan sætte dem i værk, når vi tager herfra. Til åbningen af samskabelsesarenaenhar vi inviteret arrangører og beslutningstagere til at debattere, hvorfor anbefalingerne er vigtige, hvordan samskabelse kan være med til at løfte Danmarks sundhed og hvordan samskabelse og sundhed spiller ind i verdensmålene.

Deltagere:

 • Jacob Bjerregaard, borgmester, Fredericia Kommune
 • Anders Kühnau, regionsrådsformand, Region Midtjylland
 • Allan Flyvbjerg, centerdirektør, SDCC
 • Dorthe Boe Danbjørg, næstformand, DSR
 • Mireille Lacroix , praktiserende læge og bestyrelsesmedlem, PLO
Arrangører:
 • SDCC
 • Forebyggelseslaboratoriet
 • Dansk Selskab for Folkesundhed
 • IMCC
 • GAME
 • SDCS
 • Assembly Voting
 • Friluftsrådet
 • Fredericia Kommune
 • Sund By Netværket
 • Resonans

Opråb til alle unge: Kom og bidrag med dine ideer til, hvordan Danmark bliver sundere!

Sundhed og trivsel vedrører alle og alle bør inddrages i, hvordan vi skaber bedst mulig sundhed og trivsel i samfundet. Et bærende princip i FN’s Verdensmål er ’leave no-one behind’. Med udgangspunkt heri åbner Samskabelsesarenaens medarrangører GAME, IMCC og SDCC op for, at unge sætter dagsordenen! Teltet vil skabe rum for mange forskellige livsperspektiver.

100 unge giver forud for eventet deres bud på, hvad de ser som de vigtigste sundhedsudfordringer i Danmark og i deres eget liv. Teltet åbnes med talks fra unge, der oplever nogle af disse udfordringer – og unge, der på forskellige måder forsøger at løse dem. Herefter arbejdes med at konkretisere FN’s verdensmål 3 – hvad er det vigtigste at fokusere på, når der tales trivsel, sundhed og tidlig forebyggelse? Danmarks Statistik, står klar til at modtage de ideer, der kommer ud af workshoppen, så de kan blive taget med i beslutningerne om, hvad det er vi skal fokusere på i Danmark under verdensmål 3.

Læs vores artikel fra Børsen Ledelse “Unge er innovative frontløbere – både på Folkemødet og i din virksomhed”, der handler om unge menneskers rolle i forhold til udvikling af sundhed og trivsel.

Deltagere:

 • Marie My Warborg Larsen, ungdomsdelegat DUF (moderator)
 • Tue Blædel, radiovært (moderator)
 • Bornholms Efterskole
 • DUF
 • Pigespejderne
 • Sind Ungdom
 • Sammenslutningen Af Unge Med Handicap
Arrangører:
 • SDCC
 • GAME
 • IMCC
 • Assembly Voting
 • Resonans

Hvordan skal det offentlige, private og civilsamfundet sammen skabe nye investeringsmodeller?

Den Sociale Investeringsfond er nu blevet til lov – og forhåbentligt følger snart de første investeringer. Med denne event forsøges det at understøtte potentielle investeringsprojekter ved at skabe en platform, hvor civilsamfundsaktører og kommuner kan danne nye partnerskaber. Civilsamfundsaktørerne vil præsentere deres forslag til interventioner, der kan løse en række af de udfordringer kommunerne står overfor på social- og sundhedsområdet. I tillæg hertil, vil en række eksperter på området vurdere de præsenterede interventioner og deres implementerbarhed. De vil derudover stå til rådighed ift. at besvare spørgsmål, som gør det lettere at komme i gang eller videre med udarbejdelsen af et socialt investeringsprogram. Tilhørerne i debatten er velkomne til at byde ind med egne cases, planer eller idéer.

Deltagere:
 • Hans Uldall-Poulsen, cheføkonom, Nordic Development Corporation
 • Helle Øbo, adm. direktør, AskovFonden
 • Josephine Fock, direktør, Dansk Flygtningehjælp Integration
 • Otto Junge Ohrt, sundhedschef, Aarhus Kommune og formand, Sund By Netværket
Arrangører:
 • SDCC

Fredag

Hvordan lykkes vi med at skabe mere sundhed på tværs af sektorer via partnerskaber?

Alle taler om partnerskaber – men hvordan lykkes vi med at skabe mere sundhed på tværs af sektorer og de traditionelle arbejdsdelinger? Vi tager afsæt i principper fra det nye partnerskabsinitiativ Forebyggelseslaboratoriet, der understøtter samskabelsenpå tværs af sundhedsvæsenet, den private sektor og civilsamfundet. Kom og hør om det succesfulde partnerskabsprojekt Broen til bedre sundhed på Lolland-Falster – og deltag i debatten om de nationale partnerskabsperspektiver. Debatdeltagere er borgmester John Brædder, Guldborgsund Kommune, borgmester Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune, Signe D. Frese, CSR-direktør, COOP, Morten Schou Andersen, kundedirektør, De Forenede Dampvaskerier, Peter Konow, direktør, Alkohol & Samfund og Preben Cramon, sundhedsfaglig chef, Region Sjælland.

Deltagere:
 • John Brædder, borgmester, Guldborgsund Kommune
 • Jacob Bjerregaard, borgmester, Fredericia Kommune
 • Karin Friis Bach, formand sundhedsudvalget, Region Hovedstaden
 • Signe D. Frese, CSR-direktør, COOP
 • Morten Schou Andersen, kundedirektør, De Forenede Dampvaskerier
 • Peter Konow, direktør, Alkohol & Samfund
 • Preben Cramon, sundhedsfagligchef, Region Sjælland
Arrangører:
 • SDCC
 • Forebyggelseslaboratoriet
 • Resonans
 • Fredericia Kommune

Hvordan får vi de nye sundhedsalliancer ml. civilsamfundet og sundhedsfaglighederne til at lykkes?

I hele Danmark er der omstilingog forandringsprocesser i det nære sundhedsvæsen. Kommuner, sygehuse, praktiserende læger og civilsamfund arbejder sammen på nye måder for at sikre den bedste sundhed for danskerne. På Bornholm krydser vi grænser og etablerer nye sundhedsalliancer og samarbejdsformer. I projekt ”Sammen om diabetes og multisygdom på Bornholm” vil vi gøre kontakten med sundhedsvæsenet lettere for borgerne og finde frem til en livsførelse, der både tager højde for sygdommene og sætter livsglæden i fokus. Kom og hør, hvad borgerne og sundhedspersonerne ønsker sig – og deltag i debatten om, hvordan vi får de nye sundhedsalliancer mellem civilsamfundet og sundhedsfaglighederne til at lykkes.

Deltagere:
 • Trine Dorow, centerchef, Bornholms Regionskommune
 • Allan Flyvbjerg, centerdirektør, SDCC
 • Kirsten Lomborg, professor og seniorforsker, SDCC
 • Tina Due, postdoc forsker, Københavns Universitet
Arrangører:
 • SDCC
 • Forebyggelseslaboratoriet
 • Resonans

Deltag i workshoppen hvor vi hører om succescases og udvikler deres næste udviklingstrin

Hvilken viden og tabuer findes om ensomhed/fællesskab og ulighed/lighed og hvordan kan forskellige arenaer for fællesskaber være sundhedsfremmende og modvirke mistrivsel og udsathed?

Vi præsenteres for 4 stærke cases på hvordan forskellige typer af fællesskaber kan være en beskyttende faktor mod ulighed og ensomhed. Hvad er næste udviklingstrin for disse cases? Hvordan kan vi arbejde videre med de gode resultater og skabe interesse fra beslutningstagere og fonde ift. investeringsmuligheder?

Deltagere:
 • Ulla Toft, sektionschef, Dansk Selskab for Folkesundhed og Forebyggelseslaboratoriet
 • Bjarne Bruun Jensen, chefkonsulent, SDCC
 • Dan Grabowski, seniorforsker, SDCC
 • Christina Bjørk Petersen, konsulent, Friluftsrådet
 • Simon Høgsmark, naturvejleder, Sund By Netværket
 • Sofie Rasmussen, international rådgiver, IMCC
 • Mia Nilsson, bestyrelsesmedlem i Ventilen Danmark og selv tidligere ensom ung
 • Astrid Sandmark, projektleder på Netwerk (Ventilens trivselsprogram for ungdomsuddannelser)
 • Doris Krarup Mogensen, borger og initiativtager til ”Veflinge taber et ton”
 • Anne Margrethe Dalskov, borger og initiativtager til ”Veflinge taber et ton”
 • Charlotte Meilstrup, postdoc og projektleder på ABC for mental sundhed
Arrangører:
 • SDCC
 • Sund By Netværket
 • Dansk Selskab for Folkesundhed
 • IMCC
 • SDCS
 • Forebyggelseslaboratoriet
 • Fredericia Kommune
 • Friluftsrådet
 • GAME
 • Resonans

Debat – hvor langt kan og skal det offentlige gå i bekæmpelsen af ensomhed og ulighed i sundhed?

Hvordan kan vi blive endnu bedre til at investere i forebyggelse og sundhedsfremme og trivsel på tværs af fagligheder, sektorer og interesser? Hvad er den offentlige sektors rolle, ansvar og opgave i bekæmpelsen af ensomhed, og ulighed i sundhed og trivsel og hvad sker der med borgerkraften når det offentlige går for langt?

Eventen byder på en Involverende debat med politikere og beslutningstagere og tager tråden op fra den forgående workshop, hvor ideer til næste skridt i fire konkrete cases får feedback af debattørerne.

Debatten kobler sig undervejs til Verdensmålene 3, 10 og 17.

Deltagere:
 • Per Bennetsen, administrerende direktør, Region Sjælland
 • Otto Ohrt, sundhedschef, Aarhus Kommune og formand for Sund By Netværket
 • Annemarie Zacho-Broe, kommunaldirektør, Fredericia Kommune
 • Anja Lund, regionsrådspolitiker og kommunalbestyrelsesmedlem, Nordfyns Kommune
 • Mads Roke Clausen, formand for Frivillighedsrådet
 • Troels Boldt Rømer, formand for Ungdommens Røde Kors
Arrangører:
 • SDCC
 • Sund By Netværket
 • Dansk Selskab for Folkesundhed
 • Forebyggelseslaboratoriet
 • IMCC
 • Fredericia Kommune
 • SDCS
 • Friluftsrådet
 • GAME
 • Resonans

Lørdag

Beslutningstagerne giver feedback på de løsninger vi har udarbejdet i løbet af Folkemødet

I løbet af Folkemødet har vi i Samskabelsesarenaen arbejdet med at finde konkrete løsninger på aktuelle sundhedsudfordringerne på baggrund af de anbefalinger vi samskabte på sidste års Folkemøde. I den store finale lørdag formiddag giver sundhedspolitikere og fondsrepræsentanter feedback på de løsninger, vi har fundet og debatterer hvilke løsninger og projekter, der er værd at arbejde videre med, hvad der skal til for at fondsprojekter skaber vedvarende forandringer i sundhed og trivsel i Danmark, samt hvilke barrierer de ser i arbejdet med sundhed og trivsel.

I løbet af debatten bliver deltagerne i teltet involveret gennem digitale afstemninger og dialog undervejs, så DU også får en stemme. Temaer, vi har arbejdet med i løbet af Folkemødet: Nye aktører og partnerskaber – herunder de nye sundhedsalliancer i det nære sundhedsvæsen; De unge som en aktiv del af fremtidens sundhedsløsninger og Fællesskaber som driver for sundhed og trivsel.

Deltagere:
 • Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand, Region Hovedstaden
 • Pernille Beckmann, borgmester i Greve Kommune og medlem af KL’s Sundheds- og Ældreudvalg
 • Otto Junge Ohrt, sundhedschef, Aarhus Kommune og formand, Sund By Netværket
 • Dorthe Boe Danbjørg, næstformand, DSR
 • Helle Øbo, administrerende direktør, Askov Fonden
 • Mireille Lacroix, praktiserende læge og bestyrelsesmedlem, PLO
 • Steen Andersen, generalsekretær, Unicef
 • Jette Jul Bruun, programchef, Trygfonden
Arrangører:
 • SDCC
 • Forebyggelseslaboratoriet
 • Dansk Selskab for Folkesundhed
 • IMCC
 • GAME
 • SDCS
 • Assembly Voting
 • Friluftsrådet
 • Fredericia Kommune
 • Sund By Netværket
 • Resonans

GAME, SDCC og Resonans inviterer til talkshow med tidl. Ambassadør Rufus Gifford, som sidder i GAME’s Advisory Board og to unge ildsjæle om unges engagement i at nå verdensmålene. Radiovært Tue Blædel styrer en snak – ikke om, men med unge – om deres bud på hvordan unges lokale og globale engagement kan bringe os tættere de globale mål for en bedre verden.

Et mix af aktiviteter

Som altid tilbyder Samskabelsesareanen et levende mix af debat, dialog og ikke mindst samskabelse i praksis. Sidstnævnte er varemærket og teltets vigtigste formål. Det er her, folkemødeånden bliver vækket til live og omsat til konkret velfærdsudvikling, og det er netop dét, der gør Samskabelsesarenaen til noget ganske særligt: At mange forskellige aktører hvert år mødes om at fremme idéer, perspektiver og løsninger på vores fælles samfundsudfordringer.

Alle med ombord

Samskabelsesarenaen er et initiativ i Den Nationale Samskabelsesbevægelse. Mere end 100 offentlige, private og frivillige organisationer har indtil videre været en del af de politiske, strategiske og praksisorienterede dialoger og workshops, hvor borgere og interessenter inviteres til at være aktive deltagere i kreative og løsningsorienterede processer.

Medarrangørerne 2019

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er Skandinaviens største diabetesklinik og behandler hvert år flere end 9.000 personer med diabetes. Centret er specialiseret i behandling, forskning, og forebyggelse af diabetes og i uddannelse af sundhedspersonale inden for diabetes. Visionen er at løfte hele diabetesområdet i Region Hovedstaden, hvilket bl.a. sker gennem etablering af nye partnerskaber med kliniske samarbejdspartnere i regionen under initiativet Steno Partners.

Sund By Netværket blev grundlagt i 1991 og har i dag 56 kommuner som medlemmer. Netværket understøtter det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO.

Forebyggelseslaboratoriets formål er at skabe ny viden og bidrage til at skabe et bedre grundlag for at prioritere nye typer af forebyggelsesindsatser med dokumenteret effekt. Fokus er især på de snitflader, hvor samarbejdet om forebyggelse kan styrkes til gavn for folkesundheden.

International Medical Cooperation Committee (IMCC) er en frivillig organisation, som laver sundhedsfremmende arbejde i både Danmark og udlandet. IMCC arbejder for at skabe en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til sundhedsydelser og er fysisk, mentalt og socialt velbefindende.

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) skal styrke den samlede diabetesindsats i Region Sjælland til gavn for alle personer med diabetes i regionen. SDCS er et nyt regionalt kraftcenter for diabetes, der har fokus på kontinuerligt at forbedre diabetesindsatsen, herunder forebyggelse og behandling af senkomplikationer, forskning, uddannelse og kompetenceudvikling samt tværsektorielt samarbejde.

Fredericia er en kommune, der i høj grad er optaget af at være sammen om både udfordringer og løsninger, og kommunen arbejder derfor målrettet med at invitere til at skabe fælles løsninger. I stedet for at spille bold med sig selv og sit eget kommunale system, er man i Fredericia Kommune optaget af i stigende grad at være playmakere og facilitatorer til at få flere med i drøftelser og løsninger på velfærdsudfordringer.

Assembly Voting er baseret på idéen om at demokratisk deltagelse i samfundet og i lokale fællesskaber kan styrkes ved at kombinere solide demokratiske processer med nye teknologier for aktiv brugerinvolvering. Assembly Voting var de første i Danmark til at tilbyde en platform, der gør det muligt at udføre digitale valg. I dag har virksomheden hjulpet med at facilitere mere end 1000 valg med en samlet sum af 15 millioner vælgere.

Assembly Voting er en del af DemTech, et global ledende akademisk forskningsinitiativ, der har til formål at transformere valgprocesser gennem brug af informationsteknologi.

Selskabets formål er at arbejde for at fremme befolkningens sundhed, forebygge sygdom, begrænse konsekvenserne af sygdom og mindske sundhedsforskellene mellem forskellige grupperinger i samfundet.

Selskabet arbejder for:
– at fremme viden om og indsigt i folkesundhed såvel i offentligheden, som i relevante organer, forvaltningsmæssige sammenhænge m.v.
– at fremme forskning og uddannelse, herunder videre- og efteruddannelse, inden for området
– at bidrage til at udvikle og understøtte brugen af metoder til at forbedre vilkårene for udsatte grupper
– at fremme organisering og planlægning af et sundhedsvæsen, der skaber sammenhæng for borgere med mulig eller konstateret sygdom og funktionsevnetab.

GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som siden 2002 har arbejdet for at skabe varige sociale forandringer gennem gadeidræt for børn og unge. GAME etablerer nyskabende faciliteter og uddanner unge til ledere og rollemodeller inden for gadeidræt.

I Samskabelsesarenaen er GAME medarrangør og aktiv deltager på flere events og stiller bl.a. med et hold af unge frivillige såkaldte Playmakere til debat og workshop om unge rollemodeller som drivkraft i løsningen af sundhedsudfordringer.

Som paraply for friluftslivet har Friluftsrådet som mål at inspirere danskerne til mere friluftsliv og samtidig forbedre muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser – i en rig natur, der er værd at opleve.

Resonans har som konsulenthus mange års erfaring med at mobilisere ambitiøse og drevne borgere, kommuner, regioner, foreninger, virksomheder og frivillige aktører om at finde nye velfærdsløsninger sammen. Derudover arbejder Resonans med flere kommunalbestyrelser og -politikere om at realisere politiske visioner gennem nye samarbejds- og deltagelsesformer på tværs af partiskel, hierarkier og roller. Formålet er at styrke dialogen og demokratiet i en tid, hvor velfærdssamfundet er under pres, og der er stort behov for at skabe mere velfærd for færre penge.

Resonans er medinitiativtager til Samskabelsesbevægelsen og har bidraget med planlægning og facilitering af events i Samskabelsesarenaen siden år 2015.

Skal du eller din organisation være med?

Resonans bidrager med koordinering, planlægning og facilitering af events i Samskabelsesarenaen. Samskabelsesarenaen eksisterer i kraft af tværgående samarbejder og fælles ambitioner mellem en lang række medarrangører, der alle deler motivation for at udvikle velfærden inden for det samme overordnede tema. I år er det Sundhed og Samskabelse. Kontakt os, hvis din organisation, virksomhed, institution, NGO, kommune, region eller du selv vil være en del af årets aktiviteter i Samskabelsesarenaen.

Send en mail
Ring os op

Se også

Udgivet
16. maj 2019Artikel · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

At lykkes i nye fællesskaber

De fleste virksomheder, offentlige organisationer, frivillige osv., er ved at indse, at de må gå sammen med andre om at finde løsningerne. Der foregår nærmest en disruption af måden vi samarbejder på tværs. Måden vi har gjort det på indtil videre er ikke nok. Men hvordan disrupter vi den måde vi samarbejder om at løse komplekse problemer og realiserer potentialer på – i vores organisationer og i samfundet som helhed?

Udgivet
6. maj 2019Artikel · Samskabelse og Innovation · Velfærdsudvikling

Unge er innovative frontløbere – både på Folkemødet og i din virksomhed

Unge er de fremtidige bærere af demokrati og værdier i vores samfund. Spørgsmålet er om vores nuværende system rent faktisk giver plads til at sætte unge i førersædet, når det kommer til at sikre fremtidens sundhed og trivslen? Artikel i samarbejde mellem Resonans, IMCC, SDCC og GAME. Ungdomsarrangementet på Folkemødet finder sted torsdag den 13. juni kl. 14.30-16.30 i teltet Samskabelsesarenaen.

Udgivet
24. april 2019Artikel · Ledelse · Strategirealisering

Brug Verdensmålene til at gøre en forskel i samfundet og styrke din forretning

Partnere i Resonans Anne-Mette Scheibel og Mikkel Ejsing har interviewet ISS Danmarks adm. direktør Flemming Bendt, som inspirerende fortæller om, hvordan ISS arbejder med FN's verdensmål. Få inspiration til metoder til at integrere verdensmålene i forretningen, få indsigt i potentielle barrierer samt syv konkrete tips til, hvordan andre virksomheder kan styrke arbejdet med verdensmålene.