Digitalt inspirationsmøde: Hvordan udnytter I de virtuelle muligheder til strategisk dialog?

Fredag 22. januar 2021, kl. 12.30-14.00

Nye corona-restriktioner er en hård omgang for mange. Dog har 2020 lært os en masse om mulighederne for virtuel samskabelse og udvikling. Vi deler derfor vores erfaringer på et inspirationsmøde på Zoom fredag 22. januar 2021, kl. 12.30-14.00. Vi har i Resonans afholdt stribevis af vellykkede virtuelle konferencer, udviklingsworkshops og politiker- og borgerdialoger med modige organisationer i både den private og offentlige sektor. Så hvis du vil have inspiration til hvordan du holder gang i dem strategiske dialog og skaber interaktiv online udvikling, som ikke blot er envejskommunikation, så hop med på vores inspirationsmøde. Tilmeld dig til dj@resonans.dk eller skriv en kommentar i dette opslag, så skriver vi til dig.

– Hvordan udnytter I de virtuelle muligheder til strategisk dialog?
– Hvordan kan digitale arbejdsrum understøtte realiseringen af jeres strategi?
– Hvordan kan de virtuelle dialoger understøtte den demokratiske samtale med politikere, borgere og eksterne aktører?

Virtuel strategisk udvikling

Flere artikler om strategirealisering og velfærdsudvikling

Udgivet
1. maj 2020Artikel · Ledelse · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Kommunale erfaringer fra Coronakrisens første tid

Coronakrisen har omvæltet dagligdagen for alle danskere. En stor del af den offentlige sektor tager et kæmpe ansvar på vegne af fællesskabet, for at sikre de ældre og sårbare og alle danskernes beskyttelse mod coronavirus. Samarbejdet mellem myndigheder og diverse sundhedsaktører står sin prøve i denne tid, og det er imponerende at se, hvordan beslutninger og svære prioriteringer træffes, foretages og realiseres indenfor kort tid. Vi har i Resonans lavet interviews og fået input fra 10 kommunale kriseledere (kommunaldirektører, direktører, chefer og ledere) fra 4 forskellige kommuner om deres oplevelser af Coronakrisens første dage og uger. Det har vi, fordi vi ønsker at bidrage til anerkendelsen af denne ekstraordinære indsats, men også fordi vi ønsker at undersøge, hvilke faktorer både organisatorisk, ledelsesmæssigt og menneskeligt, der er med til at sikre den fælles handlekraft i forhold til en sundhedskrise, som ingen havde forventet omfanget af.

Udgivet
14. april 2020Artikel · Strategirealisering

Coronakrisen baner vejen for nye samarbejdsformer og fornyet lederskab

Læringskurven er stejl for alle i disse uger. Både medarbejdere og ledere yder en helt utrolig indsats og tager kæmpe ansvar. I den offentlige sektor kæmpes der for at redde menneskeliv og holde velfærdssamfundets vitale funktioner i gang. I den private sektor kæmpes der for virksomhedernes overlevelse og fremtid.

Udgivet
4. oktober 2019Artikel · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Luk kunderne ind i maskinrummet

Vores velfærdssamfund er under pres, og der er hårdt brug for, at vi sammen gentænker måden, vi har indrettet velfærdssystemet på. Der har aldrig været et større behov end nu for at tænke nyt og skabe nye veje til velfærd, hvis vi skal sikre sammenhængskraften både lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. Men hvordan gør vi det i praksis og hvilke metoder har vi, som kan bruges?

Indlæs flere
2020-12-22T11:42:00+01:00