Resonans opruster med ny seniorkonsulent

David Jul slutter sig til Resonans pr. 15. september 2019

Det er med stor begejstring, at vi byder David Jul velkommen som seniorkonsulent hos Resonans. Gennem de seneste 7 år har David hjulpet en lang række organisationer med at realisere deres ambitioner ved at sætte fokus på deres fælles strategiske mål, og hvad der skal til for at nå dem. Med en baggrund inden for organisations- og ledelsesudvikling sætter han altid mennesket i centrum for processen og tror på, at strategi er noget vi gør – alle sammen.

For David er det alfa og omega, at processer og aktiviteter giver mening for dem, der er med. Hvis vi virkelig vil lykkes, må koblingen mellem det vi gør og det vi vil opnå være tydelig, og vi skal turde stoppe op og genkalibrere, hvis meningen forsvinder. Derfor arbejder han på at koble både hverdagspraksis, udviklingsindsatser og det organisationen er sat i verden for ved at skabe de rammer, der skal til for at flytte mennesker og organisationer mod deres fælles mål.

David er uddannet Kaospilot med fokus på organisatorisk læring og innovation og har desuden en BSc fra Roskilde Universitet i Kulturgeografi og Performance Design. Før vi fik glæde af ham i Resonans har han været selvstændig proceskonsulent, hvor han har specialiseret sig i aktionslæring, procesdesign og samskabelsesprocesser. Vi glæder os til, at hans mange værdifulde indsigter og erfaringer både kommer os og vores kunder i både den offentlige, private og frivillige sektor til gavn.

Byd ham hjerteligt velkommen.

Seneste artikler og blogposts

Udgivet
1. maj 2020Artikel · Ledelse · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Kommunale erfaringer fra Coronakrisens første tid

Coronakrisen har omvæltet dagligdagen for alle danskere. En stor del af den offentlige sektor tager et kæmpe ansvar på vegne af fællesskabet, for at sikre de ældre og sårbare og alle danskernes beskyttelse mod coronavirus. Samarbejdet mellem myndigheder og diverse sundhedsaktører står sin prøve i denne tid, og det er imponerende at se, hvordan beslutninger og svære prioriteringer træffes, foretages og realiseres indenfor kort tid. Vi har i Resonans lavet interviews og fået input fra 10 kommunale kriseledere (kommunaldirektører, direktører, chefer og ledere) fra 4 forskellige kommuner om deres oplevelser af Coronakrisens første dage og uger. Det har vi, fordi vi ønsker at bidrage til anerkendelsen af denne ekstraordinære indsats, men også fordi vi ønsker at undersøge, hvilke faktorer både organisatorisk, ledelsesmæssigt og menneskeligt, der er med til at sikre den fælles handlekraft i forhold til en sundhedskrise, som ingen havde forventet omfanget af.

Udgivet
14. april 2020Artikel · Strategirealisering

Coronakrisen baner vejen for nye samarbejdsformer og fornyet lederskab

Læringskurven er stejl for alle i disse uger. Både medarbejdere og ledere yder en helt utrolig indsats og tager kæmpe ansvar. I den offentlige sektor kæmpes der for at redde menneskeliv og holde velfærdssamfundets vitale funktioner i gang. I den private sektor kæmpes der for virksomhedernes overlevelse og fremtid.

Udgivet
4. oktober 2019Artikel · Strategirealisering · Velfærdsudvikling

Luk kunderne ind i maskinrummet

Vores velfærdssamfund er under pres, og der er hårdt brug for, at vi sammen gentænker måden, vi har indrettet velfærdssystemet på. Der har aldrig været et større behov end nu for at tænke nyt og skabe nye veje til velfærd, hvis vi skal sikre sammenhængskraften både lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. Men hvordan gør vi det i praksis og hvilke metoder har vi, som kan bruges?

Indlæs flere
2019-09-23T09:56:07+02:00