Case: Proaktiv politikudvikling i Landbrugsstyrelsen 2021-01-07T14:50:15+01:00

Project Description

Case: Velfærdsudvikling

En mere agil, handlekraftig og fremsynet Landbrugsstyrelse

Nemt, enkelt og til tiden

Landbrugsstyrelsen har det seneste års tid arbejdet med proaktiv politikudvikling med afsæt i Landbrugsstyrelsens strategi ”Nemt, enkelt og til tiden” og Handleplanen om Proaktiv Politikudvikling. Proaktiv Politikudvikling handler om at være i tidlig dialog og samproducerende samarbejde med interessenter og kunder om nye regler og rammer omkring fremtidens Landbrug i Danmark og Europa.

I 2018-2019 blev den proaktive politikudvikling trænet og konkretiseret gennem syv 100-dages kapacitetsopbyggende aktionslæringsforløb, hvor medarbejdere og ledere arbejdede på tværs af organisationens værdikæde om bl.a. nye klima- og naturkrav i økologireglerne, nye smarte måder at regulere landbruget på og tidlig inddragelse og forsøg ift. multifunktionel jorddeling. Alle syv forløb blev effektmålt i samarbejde med Peopleway for at følge op på de konkrete holdnings- og adfærdsændringer.

FÅ HELE HISTORIEN
SE FILMEN

Udgangspunktet

Med en ny ambitiøs strategi om bl.a. fremsynet erhvervspolitik og proaktiv politikudvikling stod Landbrugsstyrelsen overfor at skulle omstille organisationen til at arbejde på mere kunderettede og inddragende måder. Proaktiv Politikudvikling handler om at være i tidlig dialog og samproducerende samarbejde med interessenter og kunder om nye regler og rammer omkring fremtidens Landbrug i Danmark og Europa. Realisering af den nye strategi krævede nye arbejdstilgange og kompetencer hos både ledere og medarbejdere. Fremfor en klassisk tilgang til interessentinddragelse har Landbrugsstyrelsen arbejdet med at komme på forkant med politikudviklingen i tæt samspil med departementet, landmændene og eksterne samarbejdspartnere i omverdenen.

Sådan gjorde vi

Omstilling af en stor og faglig stærk organisation som Landbrugsstyrelsen kræver, at organisationsudviklingen og træningen af de nye metoder, kompetencer og mindset sker i tæt sampil med direktionen, ledelsen og medarbejderne tæt på forretningen. Derfor blev aktionslæringen og udviklingen af organisationen drevet på tværs af styrelsens enheder med afsæt i konkrete strategiske indsatser i de enkelte forretningsområder.

I 2018-2019 blev den proaktive politikudvikling trænet og konkretiseret gennem syv 100-dages kapacitetsopbyggende aktionslæringsforløb, hvor medarbejdere og ledere arbejdede på tværs af organisationens værdikæde om bl.a. nye klima- og naturkrav i økologireglerne, nye smarte måder at regulere landbruget på og tidlig inddragelse og forsøg ift. multifunktionel jordfordeling.

I aktionslæringsforløbene er der afprøvet nye agile metoder indenfor f.eks. designtænkning: Hvordan tester man f.eks. en ny regel som en prototype med landmændene? Og hvordan kan kvalitative tilgange som interviews og fokusgrupper kvalificere en politikudviklingsproces?

Sideløbende er medarbejdere og ledere blevet trænet i inddragelses- og faciliteringsmetoder, som er et afgørende fundament for at arbejde mere innovativt og involverende. Projektet blev afsluttet med en spredningskonference, med deltagelse fra andre offentlige styrelser, Center for Offentlig Innovation og Dansk Design Center.

Resultater

  • Strategirealisering og agil tværgående og udadgående organisationsudvikling af Landbrugsstyrelsen med afsæt i strategien ‘Nemt, enkelt og til tiden’.
  • Kapacitestopbygning af nye metoder og mindset til proaktiv politikudvikling via træning og forankring blandt 100 medarbejdere og ledere i 7 X 100 dages forløb.
  • Styrkelse af kobling mellem politikudvikling, forretningen og brug af nye kompetencer i praksis omkring interessentsamarbejde, facilitering, samproduktion, projektstyring, kommunikation og designtænkning.
  • Øget bevidsthed om lederrollen i proaktive politikudviklingsprocesser samt kobling til styrelsens nye ledelses- og medarbejdergrundlag og identifikation af områder, der kalder på proaktivitet.

Model for Proaktiv Politikudvikling

Citater

”Vi skal have kunderne, samarbejdspartnerne og intressenter ind meget tidligere i udviklingsprocesserne.  Det er helt nødvendigt, at vi har kompetencerne – og at vi er gode til det og evner at gøre det i stort og småt, for at vi kan levere værdi til erhvervet.”

– Jette Petersen, Direktør, Landbrugsstyrelsen

”Vi har kunne lade os inspirere af hinanden på tværs af huset og fået ideer til, i hvilke sammenhænge man kan gøre brug af faciliteringsmetoder – men også til hvordan det er, man laver proaktiv politikudvikling – og hvilke emner der er relevante.”

– Sara Melhedegård Mørch, Teamleder, Plantesunhed

”Det er en rigtigt god læring at turde prøve ting tidligt af. I stedet for at vente til, man har truffet en masse politiske beslutninger og været en masse seje træk igennem, inden man så begynder at involvere – eller i virkeligheden bare docerer, at det er sådan her det bliver. Og så har vi bare rigtigt godt af at møde hinanden. Det har været rigtigt sundt at møde vores landmænd – og jeg tror egentligt også det er godt for dem at møde os.”

– Birgitte Ribert Grehn, Fuldmægtig, Miljø og Biodiversitet