Case: Fra vision til praksis i Nordfyns Kommune 2019-06-26T09:57:09+02:00

Project Description

Case: Velfærdsudvikling

Fra tværpolitiske visioner til handling

Eksperimenter og samskabelse med borgere og lokalsamfund

I Nordfyns kommune blev opstart af den nye kommunalbestyrelse løftestang for en helt ny måde at arbejde med strategiudvikling på. Resonans understøttede at det nye byråd, skabte en vision med fokus på 5 tværgående temaer, som blev til på tværs af partier og i samarbejde med administrationen. De 5 tværpolitiske temaer blev afprøvet af kommunens ledere og medarbejdere i en række eksperimenter over 100 dage. Eksperimenterne havde alle fokus på at bringe borgernes ideer, behov, perspektiver og handlekraft i spil.

FÅ HELE HISTORIEN
JEG ER MED. HOP TIL RESULTATERNE

Udgangspunktet

Ny vision

Efter at have valgt en ny kommunalbestyrelse i Nordfyns Kommune, ønskede man at arbejde med politikerne på en anden måde – man ønskede at få mere politisk styring ind i kommunen. Gennem videreudvikling af den eksisterende vision, var der et ønske om at konkretisere de visionære temaer gennem konkrete tiltag.

Målet

Fra vision til praksis

Det overordnede mål i casen var, med udgangspunkt i ambitionerne fra det foregående byråd, at skabe nye tværpolitiske visioner, der går kunne gå på tværs af partier, udvalg og fagområder. Et essentielt aspekt i projektet var at få afprøvet visionerne i praksis. Nordfyns Kommune har tre definerede kerneværktøjer, som blev brugt til at støtte processen:

 1. Grænsekrydsende ledelse
 2. Samskabelse
 3. Innovation

Sådan gjorde vi

En proces i to faser

Processen blev inddelt i to faser. Den første fase handlede om at få opstartet det nye byråd. Her byggede vi bro fra den borgerskabte vision i det tidligere byråd til den det nye byråd, hvor medlemmerne videreudviklede på den eksisterende vision, ved at udarbejde fem tværpolitiske temaer, der skulle arbejdes med i kommunen. De fem temaer var:

 1. Vi dyrker enkeltheden
 2. Vi lever os til sundhed hele livet
 3. Vi skaber mindeværdige øjeblikke
 4. Vi griber idéerne og nyttiggør dem
 5. Vi skaber et samlet og stærkt Nordfyn

Den anden fase gik ud på at lave et lederforum, der havde til formål at bringe visionens fem temaer ned på et praktisk og konkret niveau. Alle kommunens ledere blev inviteret med i processen om at formulere nogle eksperimenter under de enkelte tværpolitiske temaer. Gennem 100-dages sprints i lederforummet blev visionerne afprøvet i form af eksperimenter, som lederne drev sammen med medarbejdere, på tværs af funktioner.

Resultatet

5 borgerrettede eksperimenter

 • Vi lever os til sundhed hele livet: Helt konkret fik de mere idræt ind i skoleskemaet i folkeskolerne – 4 timers mere idræt om ugen. Eksperimentet blev udført på én skole, og skal senere spredes til andre skoler i Nordfyns Kommune.
 • Mindeværdige øjeblikke og fællesskaber på tværs af generationer: Der blev faciliteret dialoger mellem Ungerådet og Seniorrådet, som sammen udviklede et idékatalog med idéer til fællesskaber, man kan have på tværs af generationer. Konkret blev der arrangeret LAN-aftener på kommunens plejecentre.
 • Ét samlet og stærkt Nordfyn: Et vigtigt samlingssted for kommunens borgere er genbrugspladser. Her fandt de på at man kunne lave borgerservice på genbrugspladserne, for at være mobile og komme ud dér hvor folk er.
 • Vi dyrker enkeltheden – borgerens indgang til kommunen: Konkret fik man skabt en helhedsorienteret sagsbehandling. Man satte fokus på tidlig opsporing af udsatte børn i kommunens daginstitutioner.
 • Vi griber ideerne og nyttiggør dem: Et eksperiment hvor kommunens fagprofessionelle og stabsfunktioner på tværs af enheder og fagområder sammen trænede den samskabende dialog og henvendelse til borgerne i kommunen. Eksperimentet resulterede i en lang række ideer og indsigter fra forskellige borgergrupper i kommunen om hvordan det er at leve og bo på Nordfyn.

Ledelse på tværs

Eksperimenterne under visionens fem temaer blev etableret i et lederforum, hvor ledere fra forskellige fagområder arbejdede sammen på tværs af fagområder. Lederne drev eksperimenterne sammen med medarbejdere, på tværs af funktioner. Denne proces fungerede som et træningsforløb for lederne:

 • De øvede sig i grænsekrydsende ledelse
 • De øvede sig i at inddrage borgerne
 • De øvede sig i at lede medarbejdere
 • De øvede sig i at være tro mod det politikerne havde besluttet og oversætte det ned i noget konkret.

Næste skridt – fokus på effektmål

Nordfyns Kommune arbejder nu med at udvikle den nordfynske styringstænkning, gennem et fokuseret arbejde med udformning af effektmål og indikatorer på visionstemaerne. Dette arbejde foregår sideløbende med formulering og udvikling af kerneopgavebeskrivelser på alle niveauer i kommunen. Intentionen er at kommunen modnes til datadrevet ledelse gennem monitorering og måling på effekten af forskellige typer af indsatser og tiltag. Det bliver spændende at følge.