Strategirealisering og velfærdsudvikling – mobilisér alle kræfter omkring strategi og velfærd 2018-04-16T11:16:36+00:00

Din vision er intet værd uden de mennesker, der skal realisere den

De fleste visioner og strategier er gennemtænkte, præcise og med stor sandsynlighed rigtige. Men alt for ofte bliver visionerne ikke realiseret, fordi de vigtigste ressourcer ikke bliver involveret tidligt nok. Dem, der skal udleve visionen og transformere de strategiske ambitioner fra skuffetiger til fælles organisatorisk løvebrøl: Menneskerne omkring strategien!

I Resonans mobiliserer vi alle de vigtige nøgleaktører om strategirealisering og velfærdsudvikling, så ledere, medarbejdere, borgere og øvrige interessenter, der skal føre visionen og strategien ud i livet, sammen accelererer den fælles resultatskabelse.

Strategirealisering

Fremtiden tilhører de virksomheder og organisationer, der er i stand til at agere både strategisk, fleksibelt og i realtid på enhver udfordring, de møder. I Resonans arbejder vi med strategirealisering i og 360° rundt om jeres virksomhed eller organisation, og vi oparbejder agilitet og kapacitet til konkrete handlinger på tværs af organisation og ledelseslag, så I kan navigere hurtigt og effektivt på de konstante forandringer og udfordringer omkring jer.

Læs mere

Velfærdsudvikling

Der har aldrig været et større behov for at tænke nyt og finde nye veje til velfærd, hvis vi skal sikre sammenhængskraften både lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt. I Resonans udfordrer vi vanetænkningen og den klassiske velfærdsmodel ved at mobilisere mennesker på tværs af sektorer i nye samarbejder og partnerskaber, der i fællesskab styrker dialogen og demokratiet og tænker velfærd forfra.

Læs mere
Lær os bedre at kende

Strategisk samklang

Resonans betyder samklang. Mennesker er resonante, når vi er på bølgelængde, og i dag er det fuldstændig afgørende for enhver organisation, der vil lykkes med at realisere sine mål, at menneskerne i og omkring den er netop det.

Vi er et konsulenthus, der medvirker til at udvikle organisationer og skabe partnerskaber, hvor mennesker vedvarende og sammen udvikler egne og fælles styrker. Og vi hjælper jer til at realisere jeres vision og strategi ved at mobilisere hele organisationen og de vigtige interessenter omkring jer. Sammen skaber vi strategisk samklang.

Et nyt mindset

En strategi er ikke bare en plan, der skal eksekveres. Derfor får du os heller ikke til at implementere jeres strategi. I stedet hjælper vi med at udvikle et mindset, hvor ledere og medarbejdere på alle niveauer er i stand til at agere både strategisk og fleksibelt, på de udfordringer I møder.

Derfor starter vi også et andet sted end de fleste: Sammen med jer skærper vi det strategiske fokus og gør det meningsfuldt for alle. Vi mobiliserer ledere og medarbejdere bredt og lægger kimen til et nyt mindset – alt i mens vi skaber de første resultater hurtigt. Fordi vi ved, at handling avler handling.

Kollektiv mobilisering

Vi tror på, at den bedste måde at sikre strategisk alignment og ledelsesmæssig agilitet i en stadigt mere kompleks og uforudsigelig verden er at skabe et brændende ønske, der forener medarbejdere, ledere og andre interessenter i en fælles stræben, og gør alle til ejere af strategien.

Dette ønske er drivkraft i det, vi kalder for kollektiv mobilisering, der sætter kunden og/eller borgeren i centrum. Vores erfaringer fra samarbejder med virksomheder, kommuner, regioner og stat har lært os, at det er gennem den kollektive handlekraft, I opnår de bedste og mest ambitiøse resultater.

What’s Cooking?

I Resonans arbejder vi hver dag for at holde velfærdsgryden i kog og strategifolk til ilden. Vi arrangerer, faciliterer og mobiliserer møder mellem mennesker med forskellig viden, perspektiver og tilgange, som forløser hinandens potentialer, udvider horisonter og sammen finder nye løsninger på fælles udfordringer. Og når vi ikke gør dét, så skriver vi blogs og artikler om det.

Alle arrangementer og artikler
Udgivet
19. april 2018It's Cooking! · Samskabelse og Innovation · Velfærdsudvikling

Bliv en del af nyt netværk: Nye veje i hverdagsdemokratiet

Assembly Voting og Resonans etablerer netværk for mere dialog og deltagelse i hverdagen på arbejdspladser, i boligområder, foreninger og lokalsamfund og dermed skabe et styrket hverdagsdemokrati. Vær med, når vi udbygger den eksisterende demokratiske vej med tidssvarende deltagelsesmuligheder og udvikler helt nye veje til demokratisk deltagelse.

Udgivet
2. marts 2018Artikel · Ledelse · Strategirealisering

Agilitet rimer på stabilitet

Hvordan hænger agilitet og stabilitet sammen? Ægte agile virksomheder er både dynamiske og stabile på én gang. Læs med og få opskriften på, hvordan din virksomhed og organisation bliver mere agil, samtidig med at den bevarer stabiliteten og dermed fodfæstet.

Udgivet
26. januar 2018Artikel · Ledelse · Samskabelse og Innovation · Velfærdsudvikling

Topledere og direktører enige: Innovation kræver partnerskaber på tværs af sektorer

Stærke partnerskaber er afgørende, hvis virksomheder, offentlige organisationer og NGO’er skal lykkes med at forløse hinandens enorme potentialer og skabe både bedre velfærd og god forretning. Vi har talt med tre direktører fra det private erhvervsliv, det offentlige og den frivillige sektor for at høre, hvorfor de indgår i partnerskaber, hvad de giver, og hvad de får tilbage.

Udgivet
17. januar 2018Kort nyt · Samskabelse og Innovation · Velfærdsudvikling

Resonans vinder udbud om udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark i samarbejde med SLA, Orbicon og Urban Creators

Resonans har sammen med på et stærk hold bestående af SLA Arkitekter, Orbicon og Urban Creators vundet udbud om skabe en sammenhængende udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark. Resonans bidrager med ekspertkompetencer indenfor samskabelse, brugercentreret innovation og styrkebaserede forandringsprocesser i processen, som vi udfører i tæt samspil med Fredensborg Kommune og de mange aktive foreninger og brugere af Nivå Havn.

Vi arbejder med