brain

Styrk lederteamets dømmekraft

Højt performende organisationer kræver velfungerende lederteams. Den afgørende helhedstænkning og fælles dømmekraft skabes nemlig i lederteamet på tværs af afdelinger – ikke isoleret i den enkelte leders område.


Lederteamets samarbejde er dog ofte præget af, at lederne er langt mindre rationelle i deres fælles beslutningstagning, end de selv går rundt og forestiller sig.